Boerenbond formuleert voorstellen voor bijsturing Europese nitraatrichtlijn

Europa wil weten of de meer dan 30 jaar oude nitraatrichtlijn nog voldoet aan de hedendaagse uitdagingen rond bemesting en waterkwaliteit. Boerenbond diende een pakket van voorstellen in, die een antwoord moeten bieden op heel wat tegenstijdigheden en drempels in de wetgeving die landbouwers verhinderen om grotere stappen vooruit te zetten voor een betere waterkwaliteit. 

Meer dan 30 jaar geleden trad de Europese nitraatrichtlijn in werking. Deze werd in het leven geroepen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Europese lidstaten te verbeteren door onder andere de maximale hoeveelheid meststoffen die landbouwers mogen toepassen strikt vast te leggen. Om na te gaan of deze wetgeving nog past bij de noden en uitdagingen van vandaag doet Europa een oproep aan alle belanghebbenden om tot 8 maart feedback en ideeën rond deze nitraatrichtlijn in te dienen. Boerenbond diende vandaag alvast haar voorstellen in en gaat hiermee dan ook in op de oproep van de Vlaamse landmaatschappij om deel te nemen aan deze Europese bevraging. Eerder deed Boerenbond ook al een oproep aan onze leden om ook hun input te geven.

Beleid bijschaven

Het verbeteren van de waterkwaliteit is van cruciaal belang. Landbouw speelt daarin een belangrijke rol, maar daarnaast zijn er ook heel veel andere actoren die een impact hebben op waterkwaliteit Omdat er vandaag heel wat drempels in de wetgeving staan die verdere vooruitgang moeilijk maken, diende Boerenbond een aanzienlijk pakket aan informatie, onderzoek en voorstellen in bij Europa. Boerenbond focust hierbij op oplossingen die haalbaar zijn in de praktijk en waarvoor er een breed draagvlak is bij de leden. Een cruciaal element uit de voorstellen van Boerenbond is de vraag om boeren toe te laten maximaal in te zetten op circulaire, dierlijke meststoffen ter vervanging van kunstmest. Een uitgebreide wetenschappelijke studie wees al uit dat met een derogatie voor runderdrijfmest milieurisico’s beperkt blijven. In de wetgeving Renure-meststoffen erkennen als kunstmest en dus niet meer als dierlijke meststof, is ook een belangrijk element om dit te bereiken. Daarnaast ijvert Boerenbond in haar feedbacknota voor haalbare doelstellingen en een beleid dat rekening houdt met de specifieke context waarin lidstaten aan landbouw doen, zoals het dichtbevolkte Vlaanderen. Ook de termijn waarop het effect van de actieplannen rond bemesting geëvalueerd worden moet herbekeken worden, want deze is vandaag te kort om het effect ervan in de praktijk te kunnen monitoren.

Niet wachten

Er wordt verwacht dat het rapport van deze Europese bevraging rond de nitraatrichtlijn opgeleverd zal worden tegen mei 2024. De nitraatrichtlijn wordt in Vlaanderen onder andere vertaald in het mestactieplan. Boerenbond hamert er dan ook op dat het hoog tijd is dat het akkoord dat de landbouw- en natuurorganisaties hierrond meer dan een jaar geleden bereikten eindelijk omgezet wordt in wetgeving en dus een zevende mestactieplan. “Dat wil echter niet zeggen dat we intussen op onze lauweren rusten”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “We zetten maximaal in op het informeren en motiveren van onze leden om de goede bemestingspraktijken die ze nu al kunnen uitvoeren, ook zonder MAP7, al voluit toe te passen.”