Boerenbond en Copa-Cogeca voeren opnieuw actie tegen natuurherstelwet

Na de actie op het Brusselse Luxemburgplein op 1 juni, zakten de Europese boeren samen met vertegenwoordigers van Boerenbond en Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca ook vandaag af naar Straatsburg om hun punt kracht bij te zetten rond de natuurherstelwet. De boodschap blijft uniform: We zijn niet tegen de intentie van de wet, wel tegen de manier waarop hij nu ondoordacht doorgedrukt wordt. De invoering van de plicht om Europese habitats en soorten ook buiten de natura 2000 gebieden te herstellen en bijkomende verplichtingen op te leggen in landbouwgebied, baren het meeste zorgen. Daarenboven ontbreekt er een gedegen juridische, economische en ruimtelijke impactanalyse op zowel Europees als lidstaatniveau, die duidelijkheid moet verschaffen over de concrete uitvoering van deze verordening, zéker in ons verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaanderen. Zo niet ontstaat een juridisch moeras, met de bijhorende onzekerheid voor de boeren en onduidelijkheid over langetermijn ontwikkelingskansen voor landbouw en industrie.

Een redenering die duidelijk ook weerklank vindt, gezien ondertussen al drie commissies (Visserij, Landbouw en Leefmilieu) het wetsvoorstel verwierpen.   

Boerenbond blijft daarnaast ook benadrukken dat er meer met landbouwers zou samengewerkt moeten worden bij verdere uitwerking van een natuurherstelwet. De boeren blijven immers een van de grootse ambassadeurs van de Green Deal, die weten hoe ze economie en ecologie kunnen combineren.