Boerenbond eist overleg met de voltallige Vlaamse regering

31 januari 2024

Honderden boeren zijn de afgelopen dagen op straat gekomen om hun stem te laten horen, met 3 duidelijke eisen: minder overheidsbetutteling, correcte vergoedingen en rechtszekerheid. Een groot deel van de bekommernissen situeren zich op het Vlaamse niveau. Boerenbond vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering, onder leiding van Minister-president Jan Jambon, nog niet in dialoog gegaan is met de boeren. 

Boerenbond heeft de voorbije jaren op alle mogelijke manieren oplossingen aangereikt en is de dialoog met beleidsmakers blijvend aangegaan. Het stikstofdossier waar men geweigerd heeft over haalbare oplossingen te spreken, MAP7 waar men halsstarrig argumenten zoekt om een gedragen sectorakkoord niet uit te voeren en de waterkwaliteit dus verhindert te verbeteren, en het algemeen gebrek aan respect. Onze land – en tuinbouwers zijn teleurgesteld en kwaad.

Europees en federaal niveau wel luisterbereid

Deze en volgend week komen honderden boeren op straat tijdens talrijke acties. De boodschap is duidelijk: boeren trekken het niet meer en vragen ruimte om te blijven boeren in Vlaanderen. Het Europese en federale niveau tonen luisterbereidheid en gaan in dialoog met de boeren. Ook de Vlaamse minister van Landbouw, Jo Brouns en de viceminister-president van de Vlaamse regering, Hilde Crevits tonen begrip.

Boerenbond vraagt dat de voltallige Vlaamse regering, onder leiding van minister-president Jan Jambon, in overleg gaat met de landbouworganisaties over hun eisen en samen met hen zoekt naar oplossingen.