Boerenbond & Cera investeren samen in innovatie en de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw

Donderdag 26 januari werd een nieuwe overeenkomst ondertekend door Boerenbond en Cera, waarmee beide partijen hun samenwerking verlengen. De samenwerking duurt 3 jaar en loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

De volgende 3 jaar werken we samen aan extra draagvlak voor land- en tuinbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de drie ambities van Cera: een solidaire samenleving zonder drempels, warme en zorgzame buurten voor iedereen en sterke en breed gedragen coöperaties.

Boerenbond ondersteunt deze ambities en door de nieuwe samenwerking zal de aandacht voor een toekomstgerichte land- en tuinbouw ook bij Cera ingebed worden. Een voorbeeld van deze samenwerking is de recent aangekondigde Klimaatkoploper 2023, waar Boerenbond, Cera en KBC samen op zoek gaan naar een klimaatbewuste landbouw(st)er die zijn klimaatideeën wil uitdragen naar de hele sector.

Daarnaast versterken Boerenbond en Cera de samenwerking rond bestaande land- en tuinbouwcoöperaties en het coöperatiemodel in land- en tuinbouw.

“Cera en Boerenbond hebben een traditie van goede samenwerking te voordele van de lokale land- en tuinbouwsector. Zo stond Cera mee aan de basis van de vroegere vzw Innovatiesteunpunt, nu deel van Boerenbond, waarmee we investeren in een land- en tuinbouw van de toekomst. Coöperaties zit bovendien in ons gemeenschappelijk DNA. We kijken er naar uit om hier de volgende jaren samen met Cera aan te kunnen bouwen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

“De roots van onze beide organisaties lopen voor een groot stuk gelijk. Met deze hernieuwde samenwerking kijken we vooral graag vooruit. De land- en tuinbouw zorgt niet alleen voor wat er dagelijks op ons bord ligt, het is ook een belangrijke motor voor industrie en handel. Naast de vele maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat, kan de land- en tuinbouw ook mee zorgen voor een samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. We kijken er naar uit om hier samen met de collega’s van Boerenbond aan te werken”, zegt Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera.

Meer info: