Boeren worden als gijzelaars gebruikt in politieke strijd rond stikstofakkoord

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: "Deze beslissing is een triest dieptepunt.”

“Nadat we nooit betrokken waren bij dit stikstofdecreet, onze 20.000 bezwaren van tafel werden geveegd, aangereikte oplossingen niet gehoord werden, er 3000 boeren met de tractor naar Brussel reden om hun ongenoegen over het uitblijven van lange termijnperspectief te uiten, hielden we ons toch vast aan een sprankeltje hoop om onze boeren in 2025 enig perspectief te kunnen bieden.”

“We kunnen nu alleen maar vaststellen dat dat er sinds 10 maart vier maanden lang niets gebeurd is en er geen milieueffectrapport (MER) is opgestart. We begrijpen dan ook niet wat nu plots de urgentie is. Dit laat ons alleen maar met de indruk dat onze boeren als gijzelaars worden gebruikt in een politieke strijd”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Boerenbond heeft de ministeriële instructies nog niet ter beschikking. Deze juridische teksten worden van zodra beschikbaar nauwgezet onder de loep genomen.

Bron: Boerenbond.