Boeren garanderen toekomst in energiedelen via innovatie

Sinds dit najaar kunnen in Vlaanderen projecten worden ingediend die energiedelen binnen een energiegemeenschap mogelijk maken. Landbouwbedrijven zijn ideale sites voor de productie van hernieuwbare energie. Grote daken zijn ideaal voor zonnepanelen, biomassa zoals mest kan worden ingezet in pocketvergisters en de open ruimte creëert kansen voor windenergie. Deze troeven zorgen ervoor dat landbouwers een belangrijke rol kunnen spelen in energiegemeenschappen. In een energiegemeenschap delen burgers immers energie met elkaar. De landbouwer kan hierin de rol van energieproducent op zich nemen en draagt zo bij tot de energievoorziening en -zekerheid van de brede gemeenschap. En dat is exact wat er in Halnet, een energiecoöperatie uit het gehucht Hal, gebeurt.

De samenwerking binnen Halnet loopt goed, maar de gemeenschap wil nog een stapje verder gaan. In het kader van het project (OG is mss niet bekend) ‘Buurtstroom voor Boer en Burger’ organiseerde Boerenbond en Halnet, samen met CIRO, een coöperatie waarin water gedeeld wordt, een inspiratie- en netwerkdag op 30 november. Tijdens deze dag gaan de deelnemers samen op zoek naar actieve praktijkvoorbeelden die aan landbouwer en burger inspiratie kunnen bieden omtrent hoe energiedelen op een betaalbare en duurzame manier georganiseerd kan worden.

Leren van innovatieve voorbeelden

Tijdens de inspiratie- en netwerkdag bezochten afgevaardigden van beide coöperaties CIRO en Halnet, innovatieve concepten rond energiedelen binnen en buiten de landbouwsector. Onder andere een bezoek aan het ‘Terhills resort’, een project waarbij een zonnepark en installatie van drijvende zonnepanelen het vakantiepark Center Parcs van groene energie voorziet, stond op de agenda. Ook Agropolis Kinrooi, een innovatiehub voor de agrovoedingsindustrie, werd aangedaan. De bezoeken omvatten eveneens brainstormmomenten waarbij de coöperaties samen met Boerenbond en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) bekeken hoe de bezochte technologieën zouden kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de energiegemeenschap. Daarbij werden out of the box ideeën zoals agrivoltaics – waarbij landbouwgrond tegelijk wordt ingezet voor voedsel én energieproductie – niet geschuwd.  

“Momenten als deze geven duidelijk aan hoezeer onze boeren willen werken aan nieuwe oplossingen voor het energievraagstuk, zowel op het eigen bedrijf, als voor de gemeenschap”, zegt Boerenbond voorzitter Lode Ceyssens. “In hun aanpak  proberen ze een evenwicht te vinden tussen wat haalbaar is en wat duurzaam is. Bij Boerenbond kunnen we dit alleen maar toejuichen en blijven ondersteunen. Door goede partnerschappen aan te gaan kunnen boer en burger elkaar de nodige handvaten aanreiken die de betaalbaarheid van de energiefactuur voor iedereen vrijwaart.”