Boeren(-bond) mee partner(s) tegen voedselverlies

Donderdag 29 september is de internationale dag tegen voedselverlies. Ook de in de landbouwsector vinden we voedselverlies – en vooral het voorkomen ervan – belangrijk.

Vanuit Boerenbond volgen we daarom nauw de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven op die onze landbouwers kunnen ondersteunen in hun strijd tegen voedselverlies. We doen dit op het vlak van preventie van voedselverlies of het hergebruiken van reststromen.

Voedselverliezen komen doorheen de hele voedselketen voor. Ook landbouwers hebben te lijden bij voedselverlies. Elementen als oogst- en bewaarverliezen, mislukte oogsten en de  eisen  die we als consument vaak stellen aan de producten die we kopen, zorgen ervoor dat landbouwers tot meer dan 10% van hun afzet verliezen.

Om voedselverlies tegen te gaan, lanceerde de Vlaamse Regering in 2021 het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. Onder de gezamelijke noemer ‘De Kostwinners’ wordt hier nu op verder gewerkt. Als een van de partners van het actieplan voedselverlies is ook Boerenbond een  Kostwinner. Meer informatie kan je vinden op www.dekostwinners.be.

Landbouwers als Kostwinners

Het relatieve voedselverlies in de Vlaamse landbouw bedraagt slechts 4%. “Toch buigen boeren zich vandaag nog elke dag over de mogelijkheden om voedselverlies in Vlaanderen verder dan ooit terug te dringen.”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond. Op het niveau van de gehele landbouwsector gaan 70% van de voedselreststromen terug naar de bodem. 11% wordt verder gebruikt als veevoeder. “Zo worden op vele landbouwbedrijven natuurlijke kringlopen gesloten die ervoor zorgen dat restproducten verwerkt kunnen worden tot essentiële grondstoffen.”

Boerenbond ondersteunt

“Als Boerenbond ligt ons hart bij onze boeren. Daarom volgen we nauw de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven op die onze landbouwers kunnen ondersteunen in hun strijd tegen voedselverlies.”, klinkt het bij voorzitter Ceyssens. Dat doen we onder andere via innovatieve projecten rond zowel preventie van voedselverlies als het opnieuw besteden of zo goed mogelijk gebruiken van reststromen. We brengen de mogelijkheden van de verschillende technologieën bij de boer via demonstratiemomenten, workshops en pilootopstellingen.

Zo kunnen onze leden de nieuwste innovatieve concepten in werking zien en duidelijke informatie ontvangen over de verdien- en investeringsmodellen die hieraan gekoppeld zijn. Hier is een greep uit het aanbod aan projecten waar we actief zijn (of waren).

ZeroW project

Dit project zet breed in op middelen om voedselverlies tegen te gaan onder meer door het verbeteren van de logistieke aanpak in de groente- en fruitteelt waardoor er minder nood is aan lange termijn bewaring en dus de kans op voedselverlies door verval aanzienlijk kleiner wordt.

Food Heroes

Binnen het project Food Heroes werden land- en tuinbouwers aangespoord om met de voedselverliezen die ze op het bedrijf waarnamen, nieuwe voedingsproducten te maken die opnieuw geconsumeerd konden worden.

WASTE2FUNC

Binnen WASTE2FUNC wordt geprobeerd om voedselverlies dat binnen de landbouw geen einddoel vindt, alsnog te benutten via de verwerkingsindustrie. Overschotten kunnen nuttig ingezet worden door de verwerkingsindustrie, bijvoorbeeld door opname in eindproducten als biogebaseerde reinigingsmiddelen en bioplastic. 

Meer info: Vanessa Saenen, woordvoerder, gsm 0475 55 55 25, vanessa.saenen@boerenbond.be