Bedrijven met aflopende vergunning smeken om vlugge oplossing

Vanaf eind november worden er veel landbouwbedrijven in onzekerheid gestort indien hun vergunning op 1 januari 2024 of later afloopt. Die waarschuwing gaf Boerenbond vandaag op de Breykenshoeve in Mol, een melkveebedrijf van 80 koeien dat op 17 maart 2024 zonder vergunning valt en voorlopig ook geen groen licht krijgt voor verdere uitbreiding.

“Vele andere kmo’s en industriële bedrijven zitten in dezelfde situatie en hebben geen enkel kader om een nieuwe vergunning aan te vragen. Ze moeten hun aanvraag voor verlenging van hun vergunning minstens een maand voor deze vervalt aanvragen. Maar voor vergunningen die vervallen vanaf 1 januari is geen decretale verlengingsmogelijkheid voorzien. Langer talmen is geen optie, het Vlaams parlement moet deze maand nog met een decretale verlenging komen om toekomst te bieden tot er een stikstofdecreet is. De huidige situatie getuigt van slecht bestuur, we dreigen veel jobs en toegevoegde waarde te verliezen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

Straf ondernemerschap gaat verloren

“Hoe langer deze crisis duurt, hoe meer straf Vlaams ondernemerschap er verloren gaat. En bovendien brengt het ons geen stap dichter bij de doelstellingen voor stikstofreductie. De landbouwsector wil zijn verantwoordelijkheid nemen. De uitstoot willen we verder verminderen op een manier waarop we een sociaaleconomisch bloedbad in de Vlaamse agrovoedingsketen, te beginnen bij onze landbouwers, vermijden.”
“Maar zolang er geen rechtszeker kader hiervoor is, moet de overheid vermijden dat bedrijven hun activiteiten moeten stopzetten omdat ze zonder vergunning vallen. De vergunningverlening voor de hele Vlaamse economie moet weer op de rails. De Vlaamse overheid blijft momenteel fors in gebreke”, besluit Lode Ceyssens.

De Breykenshoeve in Mol

De Breykenshoeve in Mol is een melkveebedrijf dat ook korte keten producten zoals ijs en ijstaarten verkoopt. Vanaf 17 maart 2024 dreigt het bedrijf zonder vergunning te vallen, nochtans werden de nodige stappen ondernomen om tijdig een nieuwe vergunning aan te vragen. Maar afgelopen zomer kreeg de familie Verschueren van de overheid te horen dat het wettelijke kader ontbrak om hun nieuwe vergunningsaanvraag goed te keuren,.
Enkele maanden later weet de familie nog steeds niet waar ze aan toe zijn, ze kunnen zelfs geen beroep doen op de decretale mogelijkheid om een verlenging aan te vragen, gezien deze verlengingen maar geldig zijn tot eind december 2023. Bedrijven zoals de Breykenshoeve waarvan de vergunning de komende maanden afloopt én bedrijven wiens vergunning reeds tijdelijk verlengd werd tot eind dit jaar, riskeren dus zeer onzekere tijden tegemoet te gaan.

Bron: Boerenbond.