A2A2-melk: een oplossing voor verteringsproblemen?

Op 31 januari 2023 besloot het samenwerkingsverband tussen Boerenbond, ILVO, UZ Gent en het Steunpunt Korte Keten zijn tweejarige samenwerking omtrent A2A2 melk. Samen onderzochten ze wat de eigenschappen en mogelijkheden zijn van deze melkvariant, die een vermoedelijk lichter verteerbaar alternatief van het melkeiwit bevat.

Naast een bevattelijk overzicht van de potentiële voor- en nadelen van deze melk, bekeek de groep ook de mogelijkheden tot vermarkting. Ze lanceren in dat kader hun nieuwe website https://www.a2a2melk.be/, een nieuw verzamelplatform dat producent en consument met elkaar moet verbinden.

Een helder kader

Over de potentiële voordelen van A2A2 melk wordt reeds decennia lang gespeculeerd door allerlei partijen. Bronnen zijn wijdverspreid, maar het overzicht van de vele eigenschappen raakt daarom weleens zoek. Het project maakte een handige samenvatting van de belangrijkste conclusies die tot dusver in literatuur te vinden zijn, volledig op maat van boer en consument. “Het belangrijkste verschil met gewone melk zit in het melkeiwit bèta-caseïne”, zegt Sophie Marchand, coördinator van het Centrum voor Gezonde voeding en diëtiek van het UZ Gent. “Dit verschilt in slechts een aminozuur van het gewone melkeiwit, waardoor andere afbraakproducten in ons maag-darmstelsel ontstaan dan bij het klassieke koemelk eiwit. Literatuur suggereert een verband met een vermindering in gastro-intestinale ongemakken, maar de relatie moet zeker nog verder opgehelderd worden.”

Naast een potentieel verhoogde verteerbaarheid laat het project nog een aantal voordelen optekenen. “Bronnen maken ook nota van interessante verwerkingseigenschappen, zoals het makkelijk vormen van schuim. Hierdoor zouden er voor A2A2 melk perspectieven kunnen liggen voor gebruik in producten als roomijs, opkloproom en mousses, waarvoor goede schuimvorming belangrijk is”, vult Barbara Duquenne, onderzoeker van het ILVO, aan.

Opportuniteiten voor boer en burger

Als de verzamelde voordelen zich waarmaken, dan is er met A2A2 melk wel degelijk een nieuw verdienmodel te winnen. “Als je bedenkt dat het nodige gen voor de productie van A2A2 melk naar schattingen reeds aanwezig is in 30 à 40% van de Vlaamse veestapel, dan blijven er vandaag toch wel wat opportuniteiten onderbenut. Door A2A2 melk te isoleren, kunnen landbouwers hun producten afstemmen op bijvoorbeeld consumenten die te maken hebben met verteringsproblemen. Vandaag gebeurt dit zelden en wordt deze melk vaak samen met gewone melk opgehaald. Dat is jammer, zowel voor de landbouwer als voor de consument met intoleranties”, zegt Patrick Pasgang, consulent Boerenbond.

De kat bij de melk

Om de brug tussen de boer en de afnemer alvast te verkleinen, lanceren de partners alvast een nieuwe website. An Detelder  van het Steunpunt Korte Keten legt uit: “Via de link www.A2A2melk.be kunnen landbouwers die A2A2 melk produceren zich bekend maken aan zowel consumenten als verwerkers. Wie gebruik wil maken van de voordelen van deze melk heeft zo rechtstreekse toegang tot de bron. Daarnaast wordt de website ook gebruikt als toegankelijk informatiekanaal. De belangrijkste onderzoek conclusies en weetjes omtrent A2A2 melk worden hier verzameld.”

Meer info: Patrick Pasgang (Boerenbond consulent korte keten en landbouwverbreding), gsm 0473 86 00 16.