20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen

Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor agravrouwen toonden met een actie vandaag hun ongenoegen over de aanpak van de stikstofbezwaarschriften. Ze deden dit door een mat van 30 m² te leggen voor de ambtswoning van de Vlaamse minister-president Jambon en het kabinet van de Vlaamse regering in Brussel. Het opschrift van de mat luidde: “20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen”. De initiatiefnemers pikken het niet dat de duizenden bezwaarschriften die rond het stikstofakkoord ingediend werden, zomaar onder de mat worden geveegd.

De landbouworganisaties roepen minister-president Jan Jambon en de voltallige Vlaamse regering op om de 20.000 bezwaarschriften ernstig te nemen. Ze hekelen het gebrek aan transparantie over de analyse van de bezwaarschriften. “Hoewel de afgelopen maanden mankracht en belastinggeld ingezet werden om deze bezwaarschriften te onderzoeken, is tot op heden de analyse van dit onderzoek niet publiek beschikbaar”, zeggen de landbouworganisaties.

Beperkte toegang tot bezwaarschriften

We vernemen dat zelfs leden van het parlement geen inzage hebben in het onderzoek van de bezwaarschriften en dat de kabinetten slechts een zeer beperkte toegang hebben. Dit is ongezien. “We mogen hopen dat het openbaar onderzoek in Vlaanderen geen schijnvertoning is en dat de analyse ervan transparant en volledig beschikbaar is. Zoals dat overigens in andere dossiers wél gebeurt. Denk maar aan de bezwaarschriften rond het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar de bezwaarschriften en analyse netje online beschikbaar zijn”, zeggen de initiatiefnemers.

De sector stelde ook herhaaldelijk oplossingen voor zoals bijvoorbeeld het vrijwillig uitkopen van boeren uit de varkenssector om de stikstofdruk te verminderen. Ook stelden we zelf oplossingen voor die voor een stikstofvermindering zorgen op een manier die haalbaar is voor boeren.

“Tot op heden gaf de overheid geen gehoor aan deze pogingen om tot oplossingen te komen. We vragen ons intussen af of men ook werkelijk geïnteresseerd is in oplossingen voor de stikstofproblematiek. Het halsstarrig weigeren om te zoeken naar oplossingen komt wat ons betreft neer op schuldig verzuim”, zeggen Lode Ceyssens (Boerenbond), Bram Van Hecke (Groene Kring) en Nik Van Gool (Ferm voor agravrouwen). “Deze stikstofimpasse zet vandaag niet alleen de landbouwsector op slot. Het is onverantwoord bestuur dat de volledige economie dreigt lam te leggen.”

Grasmat met opschrift

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten legden de initiatiefnemers een kunstgrasmat van 30 m² op het Martelaarsplein in Brussel. Niet toevallig vlak voor de ambtswoning van Vlaams minister-president Jan Jambon en tegelijk het kabinet van de Vlaamse regering in Brussel. Op de reuzenmat stond nog eens duidelijk de eis van de landbouworganisaties vermeld: “20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen.”

Meer info:

  • Lode Ceyssens, Boerenbondvoorzitter: 0475 55 55 25
  • Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring: 0472 47 53 17
  • Nik Van Gool, voorzitter Ferm voor agravrouwen: 0476 30 58 88