Menu

MFK: Torenhoge ambities maar minder financiering voor landbouw – correcties nodig

Terug naar Persberichten
Het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft achter met een flinke korting in de meerjarenbegroting.

Het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft achter met een flinke korting in de vandaag door de Europese Raad aangenomen meerjarenbegroting, het meerjarig financieel kader 2021-2027. Tegelijk heeft de Green Deal de ambities voor de essentiële sector die land- en tuinbouw is, flink opgeschroefd. Terwijl ook de impact van de coronacrisis zich hard laat voelen. Dit voelt dan ook als een opdoffer voor onze boeren. De economische en maatschappelijke druk is al hoog en zal nog toenemen met de onderfinanciering van dé hefboom voor relance en transitie in de landbouwsector, het GLB. Dit moet gecorrigeerd worden met landbouwaccenten in de invulling van andere Europese hefbomen.

De meerjarenbegroting (MFK), waarover vandaag beslist werd, omvat de budgetten voor de verschillende Europese beleidsdomeinen, waaronder ook het landbouwbeleid. Hoewel het landbouwbudget nog steeds een groot deel uitmaakt van deze Europese begroting, zal het de komende zeven jaar flink gekort worden. Het aandeel van landbouw in het Europese budget mag niet verbazen omdat landbouw in tegenstelling tot andere beleidsdomeinen Europees wordt bepaald en gefinancierd. Wat wel verwonderlijk is, is dat de Europese Unie zijn torenhoge ambities in het landbouwbeleid geen kracht bijzet met een slagkrachtig budget. Europa formuleert extra doelstellingen en ambities in het kader van de Europese Green Deal, terwijl de impact van de coronacrisis zich ook hard laat voelen bij boeren en tuinders, net als de gevolgen van de klimaatverandering. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet hierop een antwoord formuleren maar wordt gekort. “Hoe kan onze sector uit het dal van deze pandemie klimmen, verder verduurzamen en tegelijk verwacht worden de veiligste producten van de hoogste kwaliteit te produceren in een open wereldmarkt, als de EU nalaat de markt gepast te corrigeren of voldoende sterk ondersteunend beleid te voeren?”, vraagt voorzitter Sonja De Becker zich af.

De korting is aanzienlijk en bedraagt maar liefst 40 miljard (-10 %) t.o.v. de huidige financiering van het GLB, zelfs met de middelen vanuit het herstelfonds erbij gerekend. Middelen die broodnodig zijn voor een performante, betaalbare en steeds duurzamere voedselvoorziening in de EU. En dat aan de kostprijs van een kop koffie per week, per Europeaan.

“Het is nu aan het beleid om deze situatie recht te trekken in de verdere uitrol van de maatregelen. De beperktere GLB middelen moeten meer dan ooit op de actieve boer gefocust worden. In het kader van de relance moet de toegang voor boeren en tuinders tot de financiële instrumenten uit het herstelfonds gefaciliteerd worden. Ook landbouwgerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn onmisbaar om de Green Deal ambitie waar te maken. Daarnaast verwachten we dat de impact van de nakende Brexit ook voor land- en tuinbouw opgevangen wordt vanuit het nieuw voorgestelde Brexit-fonds. Ten slotte is meer Europese beleidscoherentie in onder meer handels-, mededingings- en economisch beleid absoluut noodzakelijk. Enkel zo kan de individuele boer de uitdagingen van de komende jaren op een haalbare manier aangaan en kan de sector hier sterker uitkomen.”, voegt De Becker er nog aan toe.