Menu

Jaarresultaten land- en tuinbouw 2020: veerkracht en ondernemerschap verzekerden continuïteit & omzet

Terug naar Persberichten
In 2020 bedraagt de geraamde omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw 5,8 miljard euro.

Hoewel corona ook de land- en tuinbouwsector hard trof, hebben de veerkracht en het ondernemerschap van de sector de continuïteit van productie en de globale omzet kunnen verzekeren. Het is belangrijk dat die veerkracht verder versterkt wordt in de relance en het toekomstig beleid, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.

Robuust resultaat

Boerenbond evalueert jaarlijks het productiejaar en maakt een raming van de jaarresultaten. De jaarlijkse omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2020 bedraagt 5,8 miljard euro. Dit is een stijging (0,6%) in vergelijking met 2019. Natuurlijk maskeren de globale omzetcijfers de grote diversiteit en dus ook zeer grote verschillen in omzet, zelfs binnen de hard getroffen sectoren. Waar de coronamaatregelen op het ene bedrijf leidden tot economische en sociale ravage, hebben andere bedrijven de maatregelen relatief goed doorstaan.

Veerkracht en ondernemerschap

De coronapandemie treft de hele samenleving en economie. “De land- en tuinbouw is hier geen uitzondering op, ook al bleef hij als essentiële sector wel ononderbroken verder werken. Veerkracht en ondernemerschap binnen de sector stonden garant voor de continuïteit en globale omzet”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Toch hebben de coronamaatregelen een aantal sectoren zwaar getroffen. Door de tijdelijke sluiting van de horeca en het afgelasten van evenementen, kelderde de prijs van frietaardappelen. De prijsdaling van deze aardappelen bedroeg maar liefst 66% in vergelijking met 2019. Ook de sierteeltsector werd ernstig getroffen door de coronamaatregelen, met een omzetverlies van 7% ten opzichte van 2019 tot gevolg. Verder speelde het noodgedwongen thuisverbruik in de kaart van witloof en aardbeien die een sterke prijsstijging kenden. Maar ook eieren kenden een groter thuisverbruik. In tegenstelling tot gehakt, hamburgers en worsten, die minder afzet vonden richting horeca en eventsector, toonde de markt voor betere steak van bij ons een plus via slagers en retail

Droogte en hitte

Ook dit jaar speelden de onvoorspelbare weersomstandigheden de landbouwers parten. De voorjaarsdroogte was dit jaar nadelig voor onder meer graangewassen, hop en vroege groenten in openlucht. De hitte in de zomer zorgde voor slechte kolfvulling bij maïs en voor zonnebrand bij appelen en peren.

Kerende trends?

De globale omzet voor fruit steeg t.o.v. 2019, gedreven door de gunstige prijzen van aardbeien en voor het eerst in jaren ook van appelen en peren.

Het varkensvlees daarentegen, dat in het eerste kwartaal van 2020 nog zeer behoorlijke prijzen kreeg, ging vanaf het tweede kwartaal in vrije val omwille van corona en verder omwille van de vaststelling van de Afrikaanse Varkenspest in Duitsland.

In 2020 zijn de directe kosten voor de boer ook licht teruggelopen (-0,5%) ten opzichte van 2019. Deze daling is vooral gedreven door de gedaalde energieprijzen.

Relance en toekomstig beleid

“De omzet van 2020 is weliswaar sterk gekleurd door corona, maar de grondvesten van de Vlaamse land- en tuinbouw blijven solide: vruchtbare grond, hoog opgeleide land- en tuinbouwers, een grote diversiteit en een gunstige ligging in het hart van Europa”, besluit Sonja De Becker. “Wel nemen we een aantal belangrijke lessen uit de afgelopen maanden mee. Een beter risicobeheer binnen de sector, meer regionalisering van de waardeketens, verdere digitalisering en een solide overleg tussen producenten en afnemers, gekoppeld aan duurzame investeringen moeten de veerkracht en het ondernemerschap van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken in de relance en in toekomstig beleid.”

Het volledige rapport ‘Jaarresultaten 2020’ is beschikbaar bij de publicaties op onze website