Menu

Handelsakkoord met Mercosur bedreigt Europees landbouwmodel

Terug naar Persberichten

Na 20 jaar onderhandelen hebben de EU en de landen van de Mercosur - Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay – een politiek akkoord bereikt over een onderling handelsakkoord. De Europese landbouwsector betaalt de prijs voor vrijhandel in goederen en diensten: Europese auto’s en machines werden uitgewisseld voor koeien, kippen en suiker uit de Mercosur landen. Daarbij komt het grote verschil in landbouwmodel en normen en standaarden. Alle ‘redelijke’ afspraken ten spijt zal dit handelsakkoord druk zetten op onze boeren en op het Europese landbouwmodel.

Auto’s voor kippen

De landen van de Mercosur zetten hun aanzienlijke invoerheffingen voor Europese auto’s en machines op nul in ruil voor aanzienlijke bijkomende toegang tot de Europese markt voor hun rundvlees, kippenvlees en suiker. Terwijl ze al flinke hoeveelheden afzetten op de Europese markt.

De Europese rundvleesprijzen staan al geruime tijd onder druk door de terugvallende vraag. De toegift van 99.000 ton rundvlees vanuit de Mercosur zal deze druk alleen maar verhogen. Ook de Europese suikersector kreunt nog onder de liberalisering van het Europese suikerbeleid. De soepelere toegang van sterk ondersteunde suiker uit de Mercosur zal de oneerlijke concurrentie op scherp stellen. Maar vooral de pluimveesector moest in de laatste rechte lijn naar een akkoord nog serieus slikken met extra toegang voor 180.000 ton kippenvlees.

Twee verschillende landbouwwerelden

De landbouwstructuur in de EU en de Mercosur landen verschilt zeer sterk. Het zullen de grote industriële bedrijven uit de Mercosur zijn die de export richting Europa zullen invullen en de familiale Europese landbouwbedrijven zullen beconcurreren. De kleine boeren in de Mercosur zullen niet van dit akkoord kunnen genieten. Daarenboven zijn de normen op vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid, sanitair en fytosanitair, dierenwelzijn,… van een andere orde en zijn controles niet sluitend.

Het is onbegrijpelijk dat via het handelsbeleid de deur geopend wordt voor producten en productiemodellen die zeer ver af staan van de Europese verwachtingen rond landbouw en voeding, terwijl in Europa een verhit debat woedt over het verder vergroenen van de Europese landbouw en het nog sterker inspelen op allerlei maatschappelijke verwachtingen. De Europese boeren, burgers en consumenten willen staalharde garanties dat het Europees lastenboek wordt nageleefd, ook bij invoer.

Mercosur, MFK en GLB in de weegschaal

De komende maanden wordt dit politiek akkoord verder technisch afgewerkt en uiteindelijk ter stemming voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van ministers. In diezelfde periode moeten ook knopen worden doorgehakt over het Europees Meerjarig Financieel Kader en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. We zullen de Europese parlementairen en de betrokken ministers, samen met onze Europese koepel COPA, oproepen de balans in evenwicht te houden. De Europese landbouwsector kan niet drie keer het kind van de rekening worden: sterke druk vanuit de Mercosur op onze markt, minder budget voor landbouw en een veeleisender landbouwbeleid. Zonder de nodige garanties, evenwichten en compensaties dreigt het Europese familiale landbouwmodel het onderspit te delven.

Meer info

Pieter Verhelst, lid Hoofdbestuur (0476 65 16 13)