Menu

Arbeidskrapte land- en tuinbouw. Tweede plukkaart en versoepelde 180 dagenregel

Terug naar Persberichten
Het Kernkabinet heeft een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin drie zeer belangrijke zaken voor de land- en tuinbouwsector in verband met het seizoen en gelegenheidswerk bepaald worden.

Het gaat met name over het mogelijk maken van een tweede plukkaart, de verhoging van 100 dagen voor fruit en de aanpassing van de 180 dagenregel. Boerenbond is zeer tevreden dat het Kernkabinet snel maatregelen genomen heeft om tegemoet te komen aan haar dringende vragen in het kader van de arbeidskrapte op de land- en tuinbouwbedrijven door de coronapandemie.

“Boerenbond dankt de minister van Werk Nathalie Muylle zeer uitdrukkelijk voor deze maatregel die tegemoet komt aan de dringende vraag van Boerenbond. Er is nu eindelijk duidelijkheid voor onze land- en tuinbouwers.”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Dubbel quotum

Door dit besluit kan aan alle seizoenwerknemers die dit jaar aan de slag zijn in de land- en tuinbouw, een tweede plukkaart gegeven worden en geldt dus het dubbele quotum. Het verruimde quotum aan dagen kan gedurende het jaar 2020 benut worden.
De maatregel heeft tot doel om seizoenwerknemers langer in België te houden en te werk te stellen in de seizoenregeling. Dit jaar zal het immers voor een groot aantal seizoenwerknemers uit de nieuwe lidstaten onmogelijk zijn om in de komende weken naar België te komen. In de komende periode starten immers de werkzaamheden in heel wat sectoren zoals de aspergeteelt, de aardbeienteelt, de glastuinbouw, groenteteelt en de sierteelt.

In hetzelfde besluit werd eveneens het aantal dagen dat seizoenarbeiders in de fruitsector mogen werken verhoogd van 65 naar 100 dagen, mits het volgen van aanvraagprocedures.

Versoepeling 180 dagenregel

Tot slot werden ook de voorwaarden van de 180 dagenregel voor seizoenarbeiders versoepeld. Deze regel bepaalt normaal dat een persoon alleen maar seizoenarbeider kan worden, voor zover hij of zij in de afgelopen 180 dagen niet gewerkt heeft als vaste werknemer in de land- en tuinbouw.

De aanpassing komt er op neer dat de 180 dagenregel beperkt wordt tot de eigen onderneming. Dit wil zeggen dat men nu een persoon, die gewerkt heeft als vaste werknemer in een andere sector of een andere onderneming , onmiddellijk in dienst kan nemen als seizoenwerknemer in het eigen bedrijf. Deze maatregel laat dus toe dat een seizoenarbeider van vandaag op morgen aan de slag kan gaan op een land- of tuinbouwbedrijf en bovendien biedt deze vereenvoudiging ook voor de werkgever meer rechtszekerheid.