Menu

Red het klimaat, eet lokaal

Terug naar Opinie

Op dinsdag 22 februari kopte De Standaard op zijn voorpagina ‘Red het klimaat, eet geen biefstuk’. Daarop heeft Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker onderstaand opiniestuk ingestuurd. Dit verscheen onder ingekorte en bewerkte vorm in de krant van 23 februari. Hieronder kan je de integrale versie lezen.

Red het klimaat, eet lokaal

De Standaard van 22 februari kopte: ‘Red het klimaat, eet geen biefstuk’. De toon werd gezet als zou vlees eten dé grote boosdoener zijn van het klimaat. Het feit dat onze hele Vlaamse land- en tuinbouw verantwoordelijk is voor 8% van de uitstoot van broeikasgassen wordt wel vermeld, maar blijft niet hangen. Veehouderij neemt hiervan 5% voor zijn rekening. Stellen dat je het klimaat redt door je biefstuk te laten, is dus heel kort door de bocht.

De sector slaagde erin om de uitstoot van broeikasgassen met 26% te verminderen (tegenover 1990), wat duidelijk hoger ligt dan de totale reductie van 16% die Vlaanderen noteert. Ik geef ook mee dat onze melkveehouders de uitstoot per liter melk verminderden met 25% (2000-2015) en dat de productie van een kilogram biefstuk van eigen bodem maar half zoveel broeikasgas uitstoot als die van een kilogram Braziliaanse biefstuk. ‘Red het klimaat, eet lokaal’ was een betere krantenkop geweest.

Het belang van en het geloof in onderzoek in twijfel trekken, vind ik er helemaal over. Al vele decennia zijn de resultaten van onderzoek voelbaar op elk bedrijf. Het gericht onderzoek in het kader van het klimaat is een relatief jong onderzoeksdomein en verdient een kans. Ik ben er zeker van dat belangrijke resultaten geboekt zullen worden.

Ook nu wordt weer de vergelijking gemaakt tussen vlees eten en met de auto rijden. Hier worden appelen met peren vergeleken. Bij vlees brengt men alles in rekening, van de productie van veevoeders tot de hele levensloop van het dier. De ‘winst’ door opslag van koolstof in grasland wordt dan weer niet meegeteld. Bij het autorijden daarentegen houdt men enkel rekening met de brandstof, niet met het ontginnen, raffineren en transporteren ervan, de constructie en de recyclage van wagens, de aanleg en het onderhoud van wegen …  Aanschouwelijk vergelijken mag, maar dan graag op een eerlijke manier. 

Ik lees ook het pleidooi tegen export. Het blijft me verrassen dat men dit enkel oplegt aan landbouw. Mochten we in Vlaanderen voortdoen met wat in eigen land geproduceerd wordt, dan keren we eeuwen terug in de tijd. Vlaanderen heeft heel weinig grondstoffen. Geen aardolie, geen mineralen, amper hout om ieder van een eettafel te voorzien. Gedaan met de import van rijst of katoen. Onze land- en tuinbouw produceert inderdaad meer dan we zelf consumeren, maar de grootste afzet (67%) gebeurt naar onze buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bij uitbreiding blijft 85% in de Europese Unie. Wie landbouw oplegt enkel voor eigen regio te produceren moet de lijn doortrekken, want niet alleen landbouw stoot broeikasgassen uit. Export verbieden aan de industrie lijkt meer terecht, als je weet dat die verantwoordelijk is voor 28% van onze uitstoot. De energiesector neemt 24% voor zijn rekening en transport 19%. Ter herinnering, onze veehouderij 5%. Een krantenkop met ‘Red het klimaat, zet je verwarming uit, verkoop je wagen, ga niet op reis …’ zou aanzetten tot gedragswijzigingen die sneller en meer invloed hebben op het klimaat.

Ons (rund)vlees zo viseren vind ik dus onterecht. Wie het klimaat wil redden bekijkt best de cijfers en niet de krantenkoppen en geeft het onderzoek een kans. Want ondanks de verbeteringen die we al realiseerden, blijf ik erin geloven dat het nog beter kan.

Sonja De Becker
voorzitter Boerenbond