Menu

Op de eerste rij, 19 maart 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Corona heeft impact op mensen en bedrijven

Het coronavirus (Covid-19) breidt zich razendsnel uit. We hebben dan ook begrip voor de overheidsmaatregelen die genomen worden in het belang van de gezondheid van ons allen. En we vragen iedereen de beslissingen en richtlijnen van de overheid goed te volgen. Het is de enige manier om verdere verspreiding in te dijken. Op onze website vind je alle info om jezelf, je medewerkers en je bedrijf te beschermen.

Tegelijk hebben deze maatregelen een enorme impact, op onze manier van leven, maar ook op onze bedrijven. Vooral de sierteeltsector krijgt zware klappen door het wegvallen van de handel richting Italië en de verstoorde handel naar Spanje. Ook de export van varkensvlees, zuivel en aardappelen staat onder druk door logistieke problemen. Daarbij komt sinds eind vorige week de impact van de federale verbodsbepalingen. Die treffen opnieuw de sierteelt: bloemenwinkels en thuisverkooppunten moeten in het weekend dicht terwijl dan net de meeste omzet wordt gedraaid. Maar ook onze bedrijven die rechtstreeks groenten en vlees leveren aan restaurants zien hun afzet van de ene dag op de andere wegvallen. Ook bedrijven die aan hoevetoerisme of plattelandseducatie doen, delen in de klappen.

We zijn dan ook in permanent overleg met de federale en Vlaamse overheid via de verschillende taskforces en overlegmomenten zodat de impact op onze sectoren goed op de radar van de overheid zit, ook bij de te nemen maatregelen. De federale regering nam eerder al een aantal maatregelen op het vlak van tijdelijke werkloosheid, uitstel van bijdragen en betalingen RSZ, btw, belastingen enzovoort. Ook de Vlaamse regering heeft na de afkondiging van de Belgische maatregelen snel een eerste pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt, zoals de hinderpremie die ook geldt voor de winkelpunten op land- en tuinbouwbedrijven die vallen onder het openingsverbod. De Vlaamse regering werkt op onze vraag ook een schaderegeling uit voor bedrijven met bederfbare producten en voor sierteeltbedrijven.

Naast de economische impact is ook de beschikbaarheid van voldoende seizoenarbeiders een belangrijk aandachtspunt nu het seizoen van aardbeien, tomaten en asperges op gang komt. We hebben daarom de federale regering gevraagd om de seizoenarbeiders die momenteel reeds in België aan de slag zijn, tijdelijk langer te mogen tewerkstellen. Het is immers van het allergrootste belang dat we met z’n allen ervoor zorgen dat de productie én verwerking van voeding gegarandeerd blijft. En daarvoor is arbeidskracht nodig. Up-to-date info over nieuwe afspraken of steunmaatregelen vinden jullie op onze website en in onze actuaberichten.

We zijn in permanent overleg met overheid zodat de impact op onze sectoren goed op de radar van de overheid zit.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Over bomen en bossen

Binnenkort stelt minister Demir haar bosuitbreidingsstrategie voor en eerder was er minister Somers die zijn plan lanceerde om voor elke Vlaming een extra boom te planten. Hoe moeten we dat rijmen en hoe kijken wij hiernaar?

Het regeerakkoord stelt dat men tegen 2030 10.000 hectare bijkomend bos wil aanleggen, waarvan minstens 4000 hectare deze regeerperiode. Die uitbreiding gebeurt eerst in de niet-beboste bos- en natuurgebieden. Pas daarna volgen de als bos te bestemmen gebieden. Dit is zeer belangrijk: eerst dus bos realiseren in de gebieden waar het hoort maar nog niet gebeurd is. En als het toch elders moet, dan moet de bestemming bos volgen. Zomaar het agrarisch gebied gebruiken om bijkomende bebossing te realiseren, is dus niet aan de orde.

De 1 miljoen bomen die men in Vlaams-Brabant wil aanplanten, zitten mee in de 4000 hectare. Het lokaal klimaatplan van minister Somers kadert in dezelfde ambitie. Voor ons is het daarbij belangrijk dat ook hij de duidelijke afspraken die in het regeerakkoord neergepend zijn, respecteert. Neen dus wat bijkomende bomen in agrarisch gebied betreft. Ja aan bijkomende bomen in steden en dorpskernen. Onze boomkwekers zullen daar graag hun lokaal gekweekt plantgoed voor leveren. En onze tuinaanleggers zullen graag adviseren welke boom het best op welke plek hoort. Wij rekenen erop dat de nieuwe bosuitbreidingsstrategie meer klaarheid schept en ervoor zorgt dat de vele plannen goed op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie