Menu

Op de eerste rij, 11 mei 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Stop de lastercampagne tegen buxus

De buxusmot verspreidt zich razendsnel in Vlaanderen. Ook in mijn eigen tuin zie ik dat buxusbollen van meer dan 25 jaar oud op 2 dagen tijd worden kaalgevreten. Veel tuinliefhebbers zitten met de handen in het haar. Ergerlijk daarbij is dat telkens opnieuw in de media een forum wordt gegeven aan mensen en organisaties, waaronder Natuurpunt, die adviseren om de buxusplant te verwijderen. Dat is pure broodroof voor onze buxuskwekers en dit moet stoppen. De gevolgen voor deze bedrijven zijn immers enorm. Het is immers niet de buxus die de schuldige is, maar wel de buxusmot. Dit invasieve, exotische insect moet bestreden worden.

Voor alle andere exoten stel ik vast dat Natuurpunt voorstander is van bestrijding, zelfs met overheidsgeld. Waarom dezelfde stelling dan niet hanteren voor de buxusmot?

Trouwens, als elke plant verwijderd moet worden bij een rupsaantasting, zouden we ook moeten beginnen met het kappen van alle inlandse eiken … Is dat dan de weg naar meer natuur in Vlaanderen? Want laat ons ook niet vergeten dat de buxus een inheemse plant is waarvan het stuifmeel zeer belangrijk is voor onze bijen. Dat stuifmeel komt net op het moment dat bijen er nood aan hebben, namelijk in april.

Bovendien is de buxusmot wel degelijk te bestrijden. Dit kan met spinosad of pyrethrine, producten die toegelaten zijn in de bioteelt van groenten en fruit en beschikbaar voor iedereen.

Ook de chemische middelen die voorhanden zijn, werken prima en zijn mits oordeelkundig gebruik perfect veilig voor mens en milieu. Correcte, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de bestrijding is te vinden op www.sosbuxusmot.be. Die website kadert in een groter project met onderzoek en voorlichting met partners als ILVO, PCS, AVBS en onze Landelijke Gilden. Bij deze dus een oproep, zowel aan Natuurpunt als aan de media die toch ook de verantwoordelijkheid hebben om mensen correct te informeren: stop met de lastercampagne tegen onze buxus en start met het verspreiden van correcte informatie zodat ook in de toekomst mensen nog steeds kunnen genieten van prachtige buxus in hun tuin. Ook de natuur en de bijen varen daar wel bij.

Waarom is Natuurpunt geen voorstander van bestrijding van de buxusmot?

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Dierenrechten in de grondwet?

Vorige week werden we uitgenodigd voor een hoorzitting in de senaat over een voorstel om dierenwelzijn in de grondwet op te nemen. Concreet stelt men voor om een artikel in de grondwet op te nemen waarbij men de verschillende overheden oproept ‘om te streven naar zorg voor dieren als wezens met gevoel’. Ik bespaar jullie de details, maar er zijn een aantal puur juridische redenen waarom het opnemen van zulke bepaling in de grondwet geen goed idee is. Zo is onder meer het internationaal erkend recht op voedsel vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar bovendien is het vooral niet duidelijk hoe zulke algemene beleidsdoelstelling concreet moet of kan worden ingevuld. Het is wel duidelijk dat zo’n bepaling aanleiding zal zijn tot heel wat interpretaties en dus rechtsonzekerheid.

Dat wil niet zeggen dat Boerenbond dierenwelzijn niet belangrijk vindt. Integendeel. Dierenwelzijn staat hoog op de agenda bij ons én bij onze veehouders. Met de campagne ‘Blije dieren, blije boer’ lanceerden we recent nog voor elke sector een checklist die alle wettelijke en bovenwettelijke verplichtingen uit de betrokken lastenboeken (IKM, Belpork, Belbeef en Belplume) bevat. En ook onze dierenwelzijnsscan is volop in ontwikkeling en zal binnenkort gelanceerd worden.

Laten we ook niet vergeten dat er al heel wat regelgeving over dierenwelzijn bestaat, zowel in de wetgeving zelf maar ook in de verschillende lastenboeken.

Wat ons betreft, bestaan er vandaag dus al voldoende wettelijke en bovenwettelijke instrumenten waarin regels en afspraken over dierenwelzijn worden vastgelegd en afgedwongen. Een bijkomende bescherming van dieren door het formuleren van een algemene beleidsdoelstelling in de grondwet is dan ook niet nodig en komt neer op lege symboolpolitiek.