Menu

Ondervoorzitter Georges Van Keerberghen

Terug naar Hoofdbestuur

CV Georges Van Keerberghen, tweede ondervoorzitter Boerenbond

Georges Van Keerberghen (° 1957) begon op 1 juli 1983, na zijn studies als landbouwingenieur aan de KU Leuven en een onderzoeksproject rond kwantitatieve genetica in de veehouderij, zijn professionele carrière op Boerenbond op de pas opgerichte informaticadienst.

Enkele jaren later werd hij ook verantwoordelijk voor de dienst Land- en Tuinbouwboekhoudingen en voor de verdere uitbouw van de Bedrijfseconomische Voorlichting binnen Boerenbond.

Op 1 januari 1996 werd hij belast met de leiding van de afdeling Beroepswerking, een functie die hij gedurende 10 jaar bekleed heeft. Na een tussenstap als adjunct-algemeen secretaris en als verantwoordelijke voor de Studiedienst werd hij met ingang van 1 januari 2007 benoemd als lid van het Hoofdbestuur. In 2014 werd hij benoemd tot voorzitter van Aveve en LRV. Daarnaast bekleedt hij een aantal mandaten waaronder het voorzitterschap van de Internationale Werktuigendagen, Agriflanders en Agridagen.

In maart 2018 werd hij door het Hoofdbestuur van Boerenbond verkozen tot ondervoorzitter van Boerenbond.

Beeldbank

Afmetingen: 716 x 1000px