Nieuw pachtdecreet: positieve elementen maar Boerenbond blijft bezorgd

Het Vlaams parlement keurde gisterenavond een vernieuwd pachtdecreet goed. “Boerenbond is tevreden dat de fundamenten van de pachtregelgeving behouden blijven. Toch zitten er ook een aantal bedreigingen in het decreet en is het een gemiste kans om een aantal zaken te regelen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

“Het is een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. De invoering van de leefbaarheidstoets is zeer belangrijk en zou rechtszekerheid moeten brengen voor de leefbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven als de pacht wordt opgezegd voor de realisatie van bos en natuur.

Fundamenten blijven behouden

Boerenbond is tevreden dat de kerntaak van pacht in het nieuwe decreet behouden blijft: voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters, zodat landbouwers op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen. De gewone en bevoorrechte pachtoverdracht blijft mogelijk, het voorkooprecht van de pachter blijft overeind, de pachtprijs blijft gereguleerd en het pachtdecreet voorziet nog steeds in een beperkte lijst van opzegmogelijkheden. Kortom, de basisprincipes van de huidige pachtregelgeving blijven behouden.

Een aantal negatieve bijsturingen vermeden

Een aantal potentieel negatieve bijsturen komen er niet. Zo blijft de teeltvrijheid en de vrijheid van exploitatie behouden. Er komen geen contracten van ‘bepaalde duur’ of van ‘korte duur’. Er komt ook geen algemene verplichting om bestaande mondelinge contacten om te zetten in schriftelijke contracten.

Verbeteringen doorgevoerd

De relatie tussen de pachter en de verpachter wordt verder geoptimaliseerd waarbij wordt gezocht naar hernieuwde evenwichten tussen beiden. Er zijn ook verbeteringen om landbouwgronden in handen te brengen van actieve landbouwers. Daarnaast werden ook een aantal moderniseringen doorgevoerd.

Gemiste kansen

Maar er zijn ook een aantal gemiste kansen. Zo komen er geen bijkomende fiscale stimuli om eigenaars ertoe aan te zetten om nieuwe pachtcontracten af te sluiten en er wordt geen regeling voorzien voor de overname van een integraal bedrijf (en dus ook overname van alle lopende pachtcontracten) door zij-instromers.

Er werd ook niet ingezet op een bescherming van het agrarisch gebied buitende pachtregelgeving. Het huidige aankoopbeleid van overheden en van natuur- en milieuverenigingen en het daaraan gekoppelde subsidiebeleid, onder meer om bos en natuur te realiseren, legt immers heel veel druk op het agrarisch gebied. De herziening van de pachtregelgeving is een gemiste kans om hierover een grondiger debat te voeren.

Nieuwe opzegmogelijkheid voor gemeenten

Ook in het pachtdecreet zelf komen er nieuwe mogelijkheden om pacht op korte termijn op te zeggen voor de realisatie van bos en natuur. Vooral de nieuwe opzegmogelijkheid voor gemeenten weegt zwaar door. “Boerenbond heeft er altijd voor gepleit om bos en natuur maximaal in de groene bestemmingen te realiseren en niet in het agrarisch gebied.

Het is dan ook een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. De invoering van de leefbaarheidstoets is zeer belangrijk en zou rechtszekerheid moeten brengen voor de leefbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven in de gevallen waarin pacht wordt opgezegd voor de realisatie van bos en natuur", aldus Lode Ceyssens.

Het Vlaams parlement keurde gisterenavond een vernieuwd pachtdecreet goed. “Boerenbond is tevreden dat de fundamenten van de pachtregelgeving behouden blijven. Toch zitten er ook een aantal bedreigingen in het decreet en is het een gemiste kans om een aantal zaken te regelen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

“Het is een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. De invoering van de leefbaarheidstoets is zeer belangrijk en zou rechtszekerheid moeten brengen voor de leefbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven als de pacht wordt opgezegd voor de realisatie van bos en natuur.

Fundamenten blijven behouden

Boerenbond is tevreden dat de kerntaak van pacht in het nieuwe decreet behouden blijft: voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters, zodat landbouwers op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen. De gewone en bevoorrechte pachtoverdracht blijft mogelijk, het voorkooprecht van de pachter blijft overeind, de pachtprijs blijft gereguleerd en het pachtdecreet voorziet nog steeds in een beperkte lijst van opzegmogelijkheden. Kortom, de basisprincipes van de huidige pachtregelgeving blijven behouden.

Een aantal negatieve bijsturingen vermeden

Een aantal potentieel negatieve bijsturen komen er niet. Zo blijft de teeltvrijheid en de vrijheid van exploitatie behouden. Er komen geen contracten van ‘bepaalde duur’ of van ‘korte duur’. Er komt ook geen algemene verplichting om bestaande mondelinge contacten om te zetten in schriftelijke contracten.

Verbeteringen doorgevoerd

De relatie tussen de pachter en de verpachter wordt verder geoptimaliseerd waarbij wordt gezocht naar hernieuwde evenwichten tussen beiden. Er zijn ook verbeteringen om landbouwgronden in handen te brengen van actieve landbouwers. Daarnaast werden ook een aantal moderniseringen doorgevoerd.

Gemiste kansen

Maar er zijn ook een aantal gemiste kansen. Zo komen er geen bijkomende fiscale stimuli om eigenaars ertoe aan te zetten om nieuwe pachtcontracten af te sluiten en er wordt geen regeling voorzien voor de overname van een integraal bedrijf (en dus ook overname van alle lopende pachtcontracten) door zij-instromers.

Er werd ook niet ingezet op een bescherming van het agrarisch gebied buitende pachtregelgeving. Het huidige aankoopbeleid van overheden en van natuur- en milieuverenigingen en het daaraan gekoppelde subsidiebeleid, onder meer om bos en natuur te realiseren, legt immers heel veel druk op het agrarisch gebied. De herziening van de pachtregelgeving is een gemiste kans om hierover een grondiger debat te voeren.

Nieuwe opzegmogelijkheid voor gemeenten

Ook in het pachtdecreet zelf komen er nieuwe mogelijkheden om pacht op korte termijn op te zeggen voor de realisatie van bos en natuur. Vooral de nieuwe opzegmogelijkheid voor gemeenten weegt zwaar door. “Boerenbond heeft er altijd voor gepleit om bos en natuur maximaal in de groene bestemmingen te realiseren en niet in het agrarisch gebied.

Het is dan ook een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. De invoering van de leefbaarheidstoets is zeer belangrijk en zou rechtszekerheid moeten brengen voor de leefbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven in de gevallen waarin pacht wordt opgezegd voor de realisatie van bos en natuur", aldus Lode Ceyssens.