Wil je iets bijleren over je energiefactuur, over hoe je personeel kan delen of over de veranderingen in het nieuwe goederenrecht? Dan zijn onze nieuwe lunchdates iets voor jou. Met lunchdate bedoelen we een online-ontmoeting tijdens de middagpauze met een van onze experts.

Deze webinars duren een uur en geven je de nodige informatie. Bovendien krijg je de kans om vragen te stellen aan onze experts.

contract

Hoe kan je juridische procedures voorkomen?

28 maart | 13 – 14 uur | Hendrik Baumans, advocaat bij Areaal

Binnen welke termijn moet je een administratieve geldboete betwisten? Hoe snel moet je de kwaliteit van geleverde producten betwisten? Je hebt een huurgeschil? Een derde veroorzaakte bodemvervuiling? Je wordt gedagvaard voor de rechtbank?

Niemand houdt ervan om in een juridische conflictsituatie terecht te komen. Toch gebeurt dit soms. Vaak blijkt naderhand dat het conflict kon worden vermeden. Het is dan ook nuttig om je te informeren vóór een conflict escaleert en je rechten te kennen. In deze lunchdate tonen we je de weg.

Moeten we nu al water opslaan voor de drogere periodes? - Opgelet: geannuleerd wegens ziekte

Leen Franchois en Fien Vandekerchove adviseurs Belangenbehartiging & Beweging, Boerenbond

Met al de wateroverlast van de afgelopen maanden lijkt het misschien een – ver-van-mijn-bedshow – maar nadenken over het voorzien van voldoende watervoorraad is altijd aan de orde. In deze lunchdate overlopen we de verschillende mogelijkheden met hun wettelijk kader. Maar we hebben het ook over capteren van water en duiden hoe je dat moet aanvragen of melden.

Water