steven vromman
Wie is Steven?

Ik ben vooral gekend als de Low Impact Man. In deze jury ben ik een buitenbeentje, want ik zit niet in de landbouwsector. Vragen die ik mij stel zijn: wat gebeurt er met onze planeet en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die over enkele decennia nog leefbaar zal zijn? We zitten op een cruciaal punt en er zal dringend iets moeten veranderen. Bodem, klimaat, biodiversiteit, water … Het hangt allemaal aan elkaar, en telkens is er een link met landbouw. Ik probeer naar het geheel te kijken.

Wat is jouw band met klimaat?

Ik ben al meer dan twintig jaar met het thema bezig en sinds ik zelf vader ben, raakt het thema mij nog meer. Want het gaat ook over de toekomst van mijn kinderen. Dat motiveert mij nog meer om er enerzijds zelf aan te werken, en anderzijds om zo veel mogelijk mensen te sensibiliseren.

Waarom zit je in de jury van Dé Klimaatkoploper?

Ik vind het een heel boeiende sector, niet het minst omdat de landbouw een van de eerste sectoren is die echt voelen wat er aan het gebeuren is. Denk maar aan de droogte, invasieve soorten of te veel water. De landbouw krijgt ook te maken met de toenemende regelgeving die samenhangt met de klimaatuitdagingen. Boeren worden vaak als boosdoener naar voren geschoven, terwijl ze volgens mij net slachtoffer zijn van een bepaalde denkwijze die we ook in andere sectoren zien. Boeren voelen zich gedwongen om meer te produceren. Nu ziet Europa plots dat dat een hoop ongewenste neveneffecten heeft en moet alles plots worden omgegooid. Ik heb begrip voor landbouwers die daar boos van worden. De landbouwsector is een hoogtechnologische, kapitaalintensieve sector waar continu geïnnoveerd wordt. Ik heb het gevoel dat het bewustzijn over klimaat groeit. Veel boeren zijn daarmee bezig, maar ze worden in hun keuzevrijheid natuurlijk beperkt, want de leningen moeten nog altijd worden afbetaald. Maar het is wel heel goed om te zien dat er zo veel innovaties zijn!

Op welke criteria ga jij jouw jury-oordeel baseren?

Ik vind het belangrijk dat mensen een langetermijnvisie hebben. Investeren om de kosten te verlagen is natuurlijk prima, maar voor mij is het ook interessant als een investering ook de milieu-impact verkleint. De combinatie van de twee, daar ga ik op letten. Ik vind het ook belangrijk dat er breder gekeken wordt en houd ook van boeren die extra initiatief nemen om hun bedrijfsvoering kenbaar te maken aan het brede publiek.

Wat hoop je dat Dé Klimaatkoploper kan bereiken?

Het is natuurlijk de bedoeling van zo’n wedstrijd om andere boeren te inspireren. Maar ik hoop ook dat het beleid meekijkt en dat men beseft dat er veel inspanningen geleverd worden die momenteel niet gevaloriseerd worden. Bottomline voor mij is dat het goed is dat boeren inspanningen doen en tonen wat er kan, maar dat we uiteindelijk een soort van systeemverandering nodig zullen hebben, waarbij alle schakels in de keten inspanningen zullen leveren.