Menu

Waarom lid worden (en blijven)?

Waarom lid worden (en blijven)?

Boerenbond geeft je een antwoord op je vragen

 • Op 32 plaatsen in Vlaanderen zijn er zitdagen. Ook bij jou in de buurt! Het eerstelijnsdienstbetoon van Boerenbond is voor het eerste half uur gratis. Een uitgebreide en ervaren ploeg dienstbetoonconsulenten staat ter jouwer beschikking en helpt je verder bij de meest uiteenlopende vragen over de uitbating van je bedrijf.
 • Juridisch advies nodig? Jaarlijks krijg je eenmalig 75 euro korting (excl. btw) bij juridisch advies door Boerenbond geleverd, na doorverwijzing door de dienstbetoonconsulent van Boerenbond.

Boerenbond begeleidt je in moeilijke dossiers

 • We beschikken over een uitgebreid consulentenkorps dat je bij je beslissing kan adviseren.
 • Maximum 50 euro (excl. btw) als je een klantenabonnement hebt op de SBB-dienstverlening:
  • Ofwel 25 euro (excl. btw) korting bij het invullen en het verdedigen van de personenbelastingaangifte.
  • Ofwel 40 euro (excl. btw) korting voor de personenbelastingaangifte én voor de mest- en wateradministratie en verzamelaanvraag.
  • Ofwel 50 euro (excl. btw) korting voor de personenbelastingaangifte, voor mest- en wateradministratie, verzamelaanvraag én voor de VLIF-boekhouding.
 • Een eenmalige korting van 20% (met een max. van 150 euro, excl. btw) bij een bedrijfsovername, een onteigening of in het kader van een expertise.
 • Een eenmalige korting van 40 euro (excl. btw) bij de dienstverlening voor de aanvraag van een milieuvergunning.
 • Hernieuwing milieuvergunningen: doe je hiervoor beroep op SBB, dan krijg je als lid van Boerenbond (lid in reeks 1 of 2) een korting ter waarde van je lidmaatschapsbijdrage Boerenbond.
 • Eenmalige korting van 20% (max. 150 euro, excl. btw) op de SBB-begeleiding bij het schenken van een familiale onderneming.

Boerenbond verstrekt informatie op maat

 • Je ontvangt wekelijks Boer&Tuinder en twee keer per maand het technische vakblad Management&Techniek.
 • Je kunt inloggen op het ledengedeelte van de Boerenbondwebsite met markt- en prijsberichten op maat van jou en jouw bedrijf en mogelijkheid tot gratis downloaden van Boerenbondpublicaties en formulieren.
 • Je kan je abonneren op onze digitale nieuwsbrieven.
 • Je kan ons volgen op Facebook en Twitter
 • Je ontvangt 20 euro korting op een abonnement op één van de zeven tijdschriften die door de sectorvakgroepen naar voren worden geschoven. Je kan dit online aanvragen.

Boerenbond organiseert bijscholing en brengt je in contact met anderen

 • Ons vormingscentrum AgroCampus vzw organiseert jaarlijks meer dan 9000 vormingsuren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Je wisselt ervaringen uit met collega’s. Bedrijfs-, demo en proefveldbezoeken geven je de kans ten velde kennis op te doen.
 • Als lid heb je toegang tot alle vormingsactiviteiten: centraal, provinciaal of door de plaatselijke bedrijfsgilden en studiekringen ingericht.

Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts de helft

 • Wie lid wordt, is meteen lid van de plaatselijke landelijke gilde en van de bedrijfsgilde.
 • Je hebt de mogelijkheid om je echtgen(o)ot(e) en meewerkende zonen of dochters (jonger dan 30 jaar en lid Groene Kring) gratis mee op te nemen op de lidkaart.

Extra ledenvoordelen

 • Startende bedrijven kunnen gedurende één jaar gratis intekenen op de bedrijfshulpverzekering van Werkers, het vroegere agro|bedrijfshulp vzw (waarde lidmaatschap 352 euro). Meer informatie via bedrijfshulp@werkers.be of op 016 28 64 64.
 • Startende bedrijven ontvangen tot 2500 euro uit het SBB Startersfonds.
 • Boerenbondleden krijgen via Acerta een scherp tarief voor de loonberekeningen van seizoensarbeiders. Meer info.
 • Via onze Boerenbondwebshop kunnen leden bij de firma OTM landbouwnummerplaten, signalisatie- en verlichtingsmateriaal aankopen met 20% korting.
 • Je geniet ook 50% korting bij een adviesvraag aan het Innovatiesteunpunt Boerenbond.
 • 50% korting bij het laten uitvoeren van een energiescan door het Innovatiesteunpunt.
 • 20 euro korting bij lidmaatschap LRV als wedstrijdruiter.
 • De Boerenbondlidmaatschapsbijdrage is fiscaal volledig aftrekbaar.
 • Korting bij het plaatsen van zoekertjes in Boer&Tuinder.
 • 8% korting op een KBC-patrimonium­polis Land- en Tuinbouw (brandverzekering, niet voor glastuinbouw).
 • Korting bij de keuring van je stookolietanks door Vinçotte. Het groepstarief voor een bovengrondse tank bedraagt dan 101,99 euro excl btw; voor een ondergrondse tank betaal je dan 160,63 euro excl btw. Deze prijzen gelden bij inschrijving van 1 mei 2017 tot 30 april 2018. Nieuwe afspraken vanaf 1 mei 2018 worden kortelings meegedeeld.
 • Korting bij het verplicht vijfjaarlijks medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE en DE bij Attentia en Securex. Met ledenkorting kost een geneeskundig onderzoek met ogentest 85 en een onderzoek zonder ogentest 65 euro.  Bij Securex is het tarief voor een onderzoek met een ogentest 100 euro, zonder ogentest 67 euro. Meer info hierover en de locaties en contactgegevens om een afspraak te maken.
 • Je kan aansluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond dat in de plaats van een werkgever tussenkomt wanneer voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten een aanvullende premie nodig is om in orde te blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen.
 • Korting bij Dräger bij aankoop van een veiligheidspakket dat, naargelang de toepassing, voldoende garantie biedt dat het risico op ongevallen met mestgassen zo veel mogelijk beperkt wordt. 
 • Meer info.
 • Een gratis veiligheidsscan van uw bedrijf. Op jouw vraag voert een medewerker van Prevent Agri op basis van een bedrijfsbezoek een analyse uit van de veiligheid op jouw bedrijf. Via een veiligheidsscan wordt je gewezen op die punten die extra aandacht verdienen. De scan is gratis voor leden en kost 150 euro voor niet-leden. Je kan hem aanvragen via www.preventagri.vlaanderen.

Land- en tuinbouwers in hoofdberoep (reeks 1) betalen 193 euro.
Land- en tuinbouwers in bijberoep (reeks 2) betalen 148 euro.

Nu lid worden »