Medisch onderzoek voor rijbewijs

Krijg korting bij het verplicht 5-jaarlijks medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE, en DE. Maak tijdig een afspraak bij Securex.

Op vertoon van je lidkaart krijg je een voordeeltarief

Houders van een rijbewijs C, D, CE en DE moeten om de vijf jaar een geneeskundig onderzoek ondergaan en geschikt bevonden worden. Deze termijn is voor iedereen gelijk, tenzij de geneesheer het anders bepaalt. Boerenbond maakte een afspraak met Securex om deze geneeskundige onderzoeken tegen voordeeltarief uit te voeren voor de leden. Op vertoon van je lidkaart krijg je een voordeeltarief.

Werkwijze

Neem telefonisch contact op met Securex, en vermeld zeker je lidmaatschappij Boerenbond. Er wordt zo snel mogelijk naar een gepast tijdstip gezocht. Je meldt je op het afgesproken moment aan op de afgesproken locatie en vult daar een medische vragenlijst in. De dokter zal je onderzoeken en zo nodig voert hij een ogentest uit. Na het onderzoek en als alles in orde is, krijg je een attest voor rijgeschiktheid. Met dit attest moet je je wenden tot de gemeente om je geschiktheid om te rijden op je rijbewijs te laten noteren.

Bij je betaling zal men je vragen om je lidkaart te tonen, als bewijs van je lidmaatschap.

 Medisch onderzoek bij Securex

Als lid geniet je 30% voordeel. De volgende tarieven zijn geldig:

  • Een onderzoek met ogentest = 100 euro
  • Een onderzoek zonder ogentest = 75 euro

Een ogentest is niet nodig wanneer je zelf een attest van je oogarts kunt voorleggen dat geen 3 maanden oud is. De tarieven zijn vrij van btw. Je kunt voor dit onderzoek geen terugbetaling krijgen van je ziekenfonds.

Securex engageert zich om het geneeskundig onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren en heeft daarvoor heel wat beschikbare locaties. Je maakt de afspraak via het telefoonnummer van de dichtstbije zetel van Securex. Bij het maken van de afspraak zal de medewerker meedelen of je op de onderzoekslocatie met bankcontact of cash moet betalen. 

Zetel Adres Postcode Telefoon
Aalst Capucienenlaan 93A 9300 053 73 18 61 
Antwerpen Jan Van Gentstraat 1 bus 102 2000 03 201 36 59
Brugge Zuidervaartje 18  8000 050 45 67 37 
Brussel Sint-Michielswarande 30 1040 02 729 93 18
Gent Verenigde-Natieslaan 1 9000 09 235 64 44
Hasselt Prins Bisschopssingel 36 3500 011 29 12 40
Kotrrijk Conservatoriumplein 21 8500 056 23 68 16