Medisch onderzoek voor rijbewijs

Krijg korting bij het verplicht 5-jaarlijks medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE, en DE. Maak tijdig een afspraak bij Securex.

Op vertoon van je lidkaart krijg je een voordeeltarief

Houders van een rijbewijs C, D, CE en DE moeten om de vijf jaar een geneeskundig onderzoek ondergaan en geschikt bevonden worden. Deze termijn is voor iedereen gelijk, tenzij de arbeidsarts het anders bepaalt. Boerenbond maakte een afspraak met Securex om deze geneeskundige onderzoeken tegen voordeeltarief uit te voeren voor de leden. Op vertoon van je lidkaart krijg je een voordeeltarief.

Werkwijze

Een afspraak maak je via het algemeen nummer +32 78 059010 of via het  telefoonnummer van het lokale kantoor van Securex. Er wordt zo snel mogelijk naar een gepast tijdstip gezocht. Je meldt je op het afgesproken moment aan op de afgesproken locatie en vult daar een medische vragenlijst in. De dokter zal je onderzoeken en zo nodig voert hij een ogentest uit. Na het onderzoek en als alles in orde is, bekom je een attest voor rijgeschiktheid. Met dit attest moet je je wenden tot de gemeente om je geschiktheid om te rijden op je rijbewijs te laten valideren. Bij betaling zal men je vragen om je lidkaart te tonen als bewijs van je lidmaatschap.

Je kan tijdens de afspraak enkel betalen met bankcontact of Payconiq. Cash betalen is niet toegelaten.

Medisch onderzoek bij Securex

Als lid geniet je 30% voordeel. De volgende tarieven zijn geldig:

  • Een onderzoek met ogentest = 104 euro
  • Een onderzoek zonder ogentest = 78 euro

Een ogentest is niet nodig wanneer je zelf een attest van je oogarts kunt voorleggen dat geen 3 maanden oud is. De tarieven zijn vrij van btw. Je kunt voor dit onderzoek geen terugbetaling krijgen van je ziekenfonds.