Boerenbond nam deel aan internationaal landbouwoverleg in Canada

18 september 2023

We zijn vaak bezorgd over hoe we kunnen opboksen tegen de wereldmarkt. Terecht, maar al te vaak zien we prijzen van Europese producten dalen door goedkoper geproduceerde import. Het maakt je al snel wantrouwig ten opzicht van boeren aan de overkant van welk water dan ook, maar daar schuilt een valkuil in.

Het zijn en blijven namelijk mensen met datzelfde boerenhart dat ons ook samenbrengt in Boerenbond en dat de passie voor de boerenstiel meedraagt. Met hen spreken is dus het minste wat je kan en ook moét doen.

Dialoog en dieper inzicht

Daarom organiseren de Noord-Amerikaanse landbouworganisaties uit Canada, de VS en Mexico, om de twee jaar een conferentie om de dialoog gaande te houden en dieper inzicht te creëren. “Het was mijn tweede editie en het viel me weer op dat al vlug blijkt dat de uitdagingen dezelfde zijn én er begrip is voor ieders siutatie”, zegt Giel Boey. De delegatie van Boerenbond bestond uit voorzitter Lode Ceyssens, Pieter Verhelst en Giel Boey.

De conferentie werd op uitnodiging van de voormalige voorzitter van de Canadian Farmers Association op Prince Edward Eiland (PEI) georganiseerd, een naar Canadese begrippen kleine plaats en de kleinste provincie van Canada. Het acroniem PEI zou net zo goed het acroniem voor ‘patatteneiland’ kunnen zijn, gezien het daar - naast zijn oesters en kreeften - om bekend staan. De akkerbouwers zijn veelal gespecialiseerd in aardappelen, waardoor op meer dan 15% van het PEI-landbouwareaal aardappelen staan, goed voor 32.000 ha.

dfd
dfd
Wegvallen gewasbeschermingsmiddelen

“Ik sprak met een aardappelboer die jaarlijks zelf 500 hectare plant, met een rotatie van 1 op 3. Ruimere rotatie overweegt hij niet, want dat zou financieel niet interessant zijn. De opbrengsten van de aardappelen zijn goed, of toch beter dan de teelt van sojabonen en granen. Een lokale wortelteler die we de dag erop bezochten, vertelde me echter dat er groeiende bezorgdheden zijn over nematoden en ook schurft. Hij sprak ook zijn frustratie uit over het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, zonder alternatief. Door het verbod op chloorpyrifos, sinds 2019 verboden in de EU,  speelt grote onzekerheid over het kunnen aanhouden van bepaalde van zijn groenteteelten, goed voor een groot deel van zijn omzet.”

Tijdens vijf sessies, gespreid over twee dagen, komen in de tweejaarlijkse conferentie ook heel wat beleidsthema’s aan bod. Sessies over globale handel, innovatie, duurzaamheid en consumenten trokken steevast 250 deelnemers naar de zalen. Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond, kon alvast op veel bijval rekenen toen hij voor de zaal duidelijk maakte dat het niet duurzaam is om beleidsmatig en artificieel consumentenkeuzes te willen sturen door boeren van alles en nog wat op te leggen. De 25% bio-ambitie die Europa vooropstelt is daar een goed voorbeeld van, de vraag moet volgen om er een duurzaam verhaal van te maken.

dfd
Onhaalbaar en onuitvoerbaar

Het is duidelijk dat de Canadese collega’s daar eveneens mee in hun maag zitten, maar ook Mexico ziet zijn regering opschuiven naar onhaalbare en onuitvoerbare beslissingen. Ook in Mexico woedt het debat over het gebruik van glyfosaat, een debat dat niet altijd op basis van wetenschap gevoerd wordt. Ook voedselzekerheid kwam in het licht van een groeiende wereldbevolking en conflicten naar boven. En als thema waar boeren van over heel de wereld zich verantwoordelijk voor voelen.  Op het eiland is geen king crab meer te koop, hoewel er wel gevangen wordt. De Aziatische markt biedt meer voor de krab, dus verlaat die het eiland snel… Wat als voeding in de toekomst meer en meer onbetaalbaar wordt door de hoge vraag?

Afrikaanse varkenspest en vogelgriep

Uit een high-level sessie over diergezondheid waar voorzitter Lode Ceyssens aan deelnam, bleek de bezorgdheid over Afrikaanse varkenspest (ASF) en aviaire influenza heel hoog te zijn. Zo ook de paraatheid en het plan van aanpak in de VS en Canada. Men zet daarnaast ook veel in op onderzoek, zo zoekt men naar een manier om via genetica enkel nog mannelijke wilde zwijnen geboren te laten worden, om de overpopulatie in te dijken. De VS is vooralsnog vrij van ASF, maar de schrik zit er goed in.

Onder leiding van Zippy Duval, voorzitter van de Amerikaans landbouworganisatie, bleek de high-level uitwisseling heel waardevol, want de ontsluiting van onderzoeksresultaten en kennis is van groot belang om het probleem preventief en curatief aan te pakken. ASF is trouwens ook in Europa heel actueel, door de uitbraak in Zweden. “We hadden de nodige uitwisseling met de Zweedse collega’s, die vanzelfsprekend heel geïnteresseerd waren hoe we in België onze ASF-vrije status terugwonnen”, stelt Giel Boey.

Emigratie uit Nederland

Op het minuscule vliegveldje van PEI loopt er wel eens wat mis. Zo verloren we alle drie onze bagage en had men niet de gewoonte tijdig te vertrekken. Maar elk nadeel… “Zo kon ik heel kort spreken met een man – hij leek een Zeeuws accent te hebben – die Nederlandse boeren kwam bezoeken op het eiland. Hij leerde me dat recent een aantal Nederlandse boeren emigreerden, voornamelijk melkveehouders.

“Men is het beleid beu, en blijft niet langer toekijken hoe het een zooitje wordt”, was zijn mening… Net zoals in de Canadese provincie Ontario maakt dat van PEI een plaats waar heel wat herkenbare – Nederlandstalige - achternamen te vinden zijn. En volgens de Canadezen zijn dat stuk voor stuk toplandbouwers…

Bron: Giel Boey, adviseur internationaal beleid Boerenbond.

Meer info: www.peifarm.ca