Menu

Terug naar Publicaties >Management&Techniek

Het halfmaandelijkse magazine Management&Techniek omvat alle vaktechnische informatie voor de land- en tuinbouw. Akkerbouw, zowel als mechanisatie, rundvee, varkens, pluimvee, kleinvee, vollegrondsgroenten, groenten onder glas als fruit komen aan bod.
Op jaarbasis bieden we u onder meer 33 dossiers aan, afwisselend:

  • Eén groot dossier over een sectoroverschrijdend thema
  • Twee kleine dossiers (plantaardig en dierlijk thema)

Management&Techniek is het technische vakblad voor alle actieve land- en tuinbouwers die lid zijn van Boerenbond.

Download tijdschrift | VoorafRaadpleeg oudere artikels