fgf

Nieuwe maatregelen IPM vanaf 2023

Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Dit is in voege sinds 2014. Na een grondige evaluatie werden een aantal maatregelen bijgestuurd en enkele nieuwe maatregelen werden toegevoegd.

De meeste van deze maatregelen gaan in vanaf 2023. Het voornaamste doel van de nieuwe maatregelen is om de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen en om verspreiding van schadelijke onkruiden in te dijken.

Onkruiden

De enige maatregel die al in 2022 van kracht werd is de verplichte bestrijding van doornappel. Doornappel is de laatste jaren aan een opmars bezig, daar het een giftige plant is wanneer ze in de voedselketen terecht komt was het nodig om snel werk te maken van deze bestrijdingsplicht. Op een perceel mogen max 10 planten met zaadproductie per ha aanwezig zijn.

Vermijden van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  • Eisen van niveau 1 (moeten 100% in orde zijn)

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een aanzuigslang in oppervlaktewater mag deze niet gecontamineerd zijn met gewasbeschermingsmiddelen, deze kunnen er op komen bv. door spuitnevel als de aanzuigslang met het spuittoestel vervoerd wordt. In dat geval moet de aanzuigslang in een gesloten zak of bak aanwezig zijn. Bij vullen met een aanzuigslang moet er ook altijd een terugslagklep aanwezig zijn.

Een spuittoestel wordt tijdens het spuiten gecontamineerd met gewasbeschermingsmiddelen door de spuitnevel. Om te vermijden dat die kan afspoelen moet het toestel in een overdekte ruimte geplaatst worden.

Op vandaag moet gespoten worden met minstens 50% driftreductie, vanaf 2023 wordt dit 75 % en in 2026 gaat dit naar 90%. Vanaf 2026 moet minstens 75% van de driftreductie op het spuittoestel zelf gerealiseerd worden en mag een deel ingevuld worden met andere driftreducerende methodes bv. een haag.

  • Eisen van niveau 2 (70% moet in orde zijn)

Vanaf 2023 moet een spuittoestel verplicht uitgerust zijn met een schoonwatertank. Deze schoonwatertank moet een minimaal volume hebben conform de ISO-normen of min. 10% van het spuittankvolume bedragen, bij een spuittank van meer dan 1000 l is dit 100 l. Dit is een klasse 2 controlepunt maar wordt een klasse 1 vanaf 2026. Verder is het aanbevolgen om het spuittoestel uit te rusten met een intern spoelsysteem voor een goede reiniging.

Om drift te vermijden mag bij neerwaarts gerichte bespuitingen in open lucht de spuitboom max. 0,5 m boven het gewas zijn als er een doppenafstand is van 50 cm. Indien de doppenafstand 25 cm is, dan is dat max. 0,3 m boven het gewas. Verder moet hiervoor ook een kantdop gebruikt worden als er gespoten wordt langs oppervlaktewater of langs verhardingen.

De fyteauscan is een onlinetool die ontwikkelt is om de goede praktijk te controleren op je bedrijf. Bij het invullen van de vragenlijst wordt aangegeven waar op jouw bedrijf een risico is voor verlies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Deze moet je als bedrijfsleider invullen.

De volledige checklist en de laatste wijzigingen vind je hier.

Bron: Boerenbond.