,k,n

Innovfest toont hoe clusters innovatie ondersteunen

25 oktober 2022

Op maandag 24 oktober tekenden meer dan 300 bedrijven present in Technopolis (Mechelen) voor de eerste editie van InnovFest Vlaanderen. Tijdens dit grootschalige sectoroverschrijdend evenement toonden de zeven Vlaamse speerpuntclusters, samen met hun leden, hun strategisch belang voor het bedrijfsleven.

Vlaanderen telt zeven sectoren die strategisch belangrijk zijn voor de regio: logistiek, voeding, healthtech, energie, materialen, chemie en blauwe economie. Voor elke sector werd één cluster erkend als uniek aanspreekpunt voor de bedrijven.

Tijdens Innovfest kon je kennismaken met de verwezenlijkingen van de zeven clusterorganisaties om innovatie bij bedrijven te brengen. Clusters zijn dé onmisbare schakel in het innovatielandschap als facilitator, matchmaker, influencer, subsidie-adviseur, bruggenbouwer, nodendetector, projectuitvoerder en kennisdeler.

okok
jn
Innoveren is communiceren en digitaliseren

Mark Andries, administrateur-generaal van Vlaio – dat de clusters samen met de bedrijven financiert – benadrukte dat een brede kennisbasis de sleutel is om innovatieve clusters bij de bedrijven te krijgen.

Volgens gewezen Vlaams minister van Innovatie Patricia Ceysens – nu CEO van WeWatt (een bedrijf dat zich richt op de mogelijkheden van het opwekken van menselijke kracht) is het bij innoveren belangrijk om goed te communiceren, want je moet de mensen overtuigen. “Innoveren is ook digitaliseren en uitstoot reduceren. Dat opent een waaier aan economische innovaties.”

In een interactief debat met de zeven clustermanagers werd ingegaan hoe clusters innovatie in Vlaanderen ondersteunen. Het belang van goed samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven kwam daarbij naar voren. Inge Arents, directeur van Flanders’ Food, benadrukte dat samenwerken inhoudt dat je elkaar moet inspireren en van elkaar moet leren.

“Zo kun je als bedrijf versnellen en innovaties nog sneller op de markt brengen. In samenwerkingen tussen grote bedrijven, kmo’s en start-ups moeten kleine bedrijven ook voldoende kansen krijgen.”

Clusters in het innovatielandschap

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns stelde in een videoboodschap dat Vlaanderen een echte kennisgedreven economie en samenleving is. “Innovatie is niet alleen een krachtig instrument om de crisis te overwinnen, maar ook om de maatschappelijke uitdagingen – in het bijzonder op het vlak van milieu, energie en klimaat – aan te pakken. “Onze Vlaamse speerpuntclusters zijn enorm belangrijk in het innovatielandschap. Ze vertegenwoordigen de sectoren die strategisch belangrijk zijn voor onze regio en ondersteunen, begeleiden en versterken bedrijven bij de duurzame en digitale transformatie van hun business.”

jn
Demohal vol showcases

In een demohal kon je showcases van diverse innovatieve Vlaamse projecten ontdekken: een inventarisdrone, space bakery, plasmareactor, drijvend zonnepaneel, gesloten bioreactor … De showcases werden sectoroverschrijdend gebundeld rond de thema’s gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, circulariteit, automatisering en digitalisatie.

Bron: Boerenbond.

dc
jn
jn