Onze landbouwsector: dé maatstaf in klimaatinnovaties

Boeren zijn innovators; allemaal op hun eigen manier. Want de landbouwsector staat nooit stil en streeft elk jaar naar groenere oplossingen die zowel het milieu als het klimaat ten goede komen. Dat bewijzen onze boeren dag na dag. Op het veld én daarnaast! Maar hoe kunnen ze nu precies bijdragen aan een gezonder klimaat voor iedereen? In deze blog gaan we dieper in op enkele indrukwekkende innovaties!

Waarom boeren geven om het klimaat? Zij zijn de eerste die de gevolgen van klimaatverandering voelen op ecologisch en economisch vlak. Denk maar aan de extreem droge zomers en natte najaren waardoor gewassen massaal in moeilijkheden kwamen de afgelopen jaren. Zelfs deze herfst nog stonden tal van velden onder water waardoor het onmogelijk werd de oogst binnen te halen. Geen oogst, geen inkomen voor deze hardwerkende familiebedrijven … Dus natuurlijk investeren ze in milieuvriendelijke oplossingen: het klimaat gaat immers hand in hand met hun activiteiten. Hun passie. Hun toekomst.

Ieder op zijn manier

De manier waarop onze landbouwers een positieve impact op de klimaatopwarming hebben, verschilt van boer tot boer. Veel van hen investeren alvast in zonnepanelen en warmtepompen, net zoals particulieren. Maar dan wel op een iets grotere schaal met honderden panelen in de plaats van tientallen Elektrische heftrucks (en andere landbouwvoertuigen) zijn – samen met ledverlichting – ook steeds gangbaarder op de Vlaamse velden.

Op vlak van energieverbruik kunnen de boeren hun ecologische voetafdruk met dergelijke ingrepen flink verkleinen.

dfd
Johan Bossaerts

Een ander aspect is zuinig omspringen met water. Druppelirrigatie en regenwateropvang kunnen boeren helpen om 30 à 40% water te besparen. Samenwerken met de natuur dus!

Ook akkerbouwers hebben hier een handje van weg: zij doen er alles aan om hun grond in optimale conditie te brengen/houden, waardoor de koolstofopslag in de bodem maximaal wordt vergroot.

Kiezen voor niet-kerende grondbewerking is dan bijvoorbeeld een duurzame keuze, net als mechanische onkruidbestrijding in de plaats van chemische en het gebruik van organische mest.

Kortom, de opties om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatopwarming zijn legio maar alle beetjes helpen, dat is wel duidelijk!