IDEA

IDEA wil werken aan algen als volwaardig alternatief voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten. Vandaag is 90% van de organische chemicaliën gebaseerd op fossiele en dus niet-hernieuwbare grondstoffen. 70% van de proteïnen in de Europese Unie wordt geïmporteerd. Er is duidelijk nood aan verandering.

Door hun hoge groeipercentage en de kleine benodigde landoppervlakte kunnen algen mogelijk dat alternatief worden. Maar daar zijn we nog lang niet. Het is een grote uitdaging om de algenwaardeketen, van lokale productie tot stockage en verwerking, zo te optimaliseren dat het een volwaardige, economisch relevante industrie wordt.

Dat is het doel van IDEA, een nieuw project in het Europese programma Interreg North-West Europe met partners in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland. In ons land zijn VITO, Thomas More Kempen en het Innovatiesteunpunt betrokken bij het project.

Algen hoeven niet in zuiderse landen met een warm klimaat geproduceerd te worden: ook Noord-West Europa is geschikt voor commerciële algenteelt, zij het dan met bepaalde types algen. De  productie kan ook in gesloten systemen die in leegstaande serres of andere leegstaande gebouwen geplaatst kunnen worden.

IDEA richt zich op de volledige waardeketen van de algenproductie. Momenteel bestaan de verschillende stappen al afzonderlijk, maar een volledige keten die op industriële schaal en continu de aanvoer van kwaliteitsvolle algen kan garanderen, is er nog niet. Concreet zal IDEA zich bezighouden met het telen en oogsten van diverse types algen, het hele jaar rond.

De bedrijven die als associated partner in het project zitten, kijken alvast uit naar een grotere algenproductie van hoogstaande kwaliteit. De vraag is immers veel groter dan het aanbod.

Projectinfo

Programma

Interreg North-West Europe

Periode

2017 - 2023
IDEA