fvfv

Hand in hand naar klimaatneutralere glastuinbouw tegen 2050

11 april 2023

Onder meer innovatie, onderzoek en het vervullen van de randvoorwaarden zijn enkele sleutels om tot een succesvolle energietransitie te komen.

Het Departement Landbouw en Visserij nam hiervoor het initiatief. Verschillende medewerkers van Boerenbond hielpen, samen met andere partners, mee aan dit traject. Alle aspecten werden voorzien in een heel duidelijke en overzichtelijke visienota. Die nota is de leidraad voor toekomstig beleid om in 2025 naar een zo klimaatneutraal mogelijke glastuinbouw te evolueren. Het is duidelijk dat zowel Vlaanderen als de glastuinbouw meer dan ooit inzetten op duurzame ontwikkeling.

Welk traject werd gevolgd?

Tijdens het intensieve traject werden verschillende technische mogelijkheden gedetecteerd die op verschillende termijnen toepasbaar moeten zijn. Op korte termijn kan er vooral worden ingezet op energiebesparende technieken, zoals schermen, ontvochting en klimaatsturing in de serre. Ook digitalisatie, sensoren, slimme algoritmes en artificiële intelligentie kunnen hierbij een rol spelen.

Waarom is onderzoek belangrijk?

Een nauwkeurige opvolging van recent en lopend onderzoek is belangrijk om beter isolerende technieken uit te rollen wanneer ze praktijkklaar zijn op middellange termijn.

Welke technieken?

Op lange termijn kunnen restwarmtenetten, warmtepompen, afgiftesystemen en meer warmteopslag de nieuwe standaard worden in de glastuinbouwsector. Elektrificatie en de invulling van de CO2-bron zijn belangrijke te volgen lijnen.

Wat met de randvoorwaarden?

Om deze technieken succesvol te laten zijn, moeten alle randvoorwaarden vervuld zijn. De tuinders moeten voldoende ondersteund en begeleid worden om deze transitie te doorlopen en de glastuinbouw in Vlaanderen te verankeren.

Wie zijn de partners?

Het Departement Landbouw & Visserij nam het initiatief voor de visienota, waarbij Boerenbond een grote input leverde. Andere partners waren onder meer Belorta, BNP Paribas Fortis, Crelan, Coöperatie Hoogstraten, Flux50, ILVO, Inagro, KBC, KULeuven, PCG, PCH, PCF, PCS, POM, PSKW, provincie Antwerpen, REO veiling, Thomas More, Ugent, VEKA en VLAIO.

Met de visienota ‘Op weg naar een klimaatneutralere Vlaamse glastuinbouw 2030-2050’ willen Vlaanderen en de glastuinbouwsector samenwerken aan een duurzame toekomst.

Hieronder vind je de volledige visienota.

Bron: Departement Landbouw en Visserij/Boerenbond.