Joris Relaes
Wie is Joris?

Van opleiding ben ik landbouwkundig ingenieur. Dan heb ik een loopbaan uitgebouwd aan de administratie van landbouw, zowel op het federale als het Vlaamse niveau. Ik ben kabinetschef geweest van verschillende ministers van Landbouw. En nu sta ik al sinds een tiental jaar aan het hoofd van ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Wat is jouw band met klimaat?

Zoals iedereen ondervind ik het de laatste jaren ook aan den lijve. Als bezorgde burger ben ik natuurlijk gemotiveerd om er als persoon iets aan te doen. En binnen ons instituut proberen we de hele landbouw- en voedingssector in klimaatvriendelijke richting te laten evolueren. Landbouw en voeding zijn de sectoren die het eerst getroffen worden door het klimaat. De landbouw is ook de enige economische sector die actief is met levend materiaal en dus nog meer dan andere economische sectoren zijn onze producten bijzonder onderhevig aan alles wat te maken heeft met weer en klimaat.

Waarom zit je in de jury van Dé Klimaatkoploper?

Mijn interesse voor klimaat is eigenlijk begonnen toen ik werd uitgenodigd op de eerste Klimaattop die de Vlaamse regering organiseerde, veel jaren geleden. Daar mocht ik de stem van de landbouw vertolken. Om mij voor te bereiden heb ik mij extra in het thema verdiept en ook nadien ben ik nog geregeld de boer op gegaan om over klimaat te praten, zowel voor een landbouwers- als voor een algemeen publiek. Ik zal niet ontkennen dat er een probleem is en dat de landbouw daaraan bijdraagt, maar ik wil die bijdrage wel in perspectief plaatsen. Daarbij heb ik het geluk dat ik hier bij ILVO kan putten uit een enorme hoeveelheid kennis over het thema. Ik ben gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen. Dé Klimaatkloploper zal een mooi voorbeeld worden om te tonen hoe het kan.

Op welke criteria ga jij jouw jury-oordeel baseren?

Voor mij is de motivatie van de boer belangrijk. Je kan niet verwachten dat iedereen evenveel resultaat boekt, want elk bedrijf is anders. Maar wat er gebeurt op een bedrijf, kan inspirerend zijn voor andere bedrijven. Deze voorbeeldfunctie, én de motivatie van de boer, zijn twee elementen die ik in rekening zal brengen.

Wat hoop je dat Dé Klimaatkoploper kan bereiken?

Het is belangrijk dat de realisaties van Dé Klimaatkoploper kenbaar worden gemaakt. Dat moet enerzijds intern, binnen de landbouwsector, zodat landbouwers van elkaar kunnen leren. Vanuit ILVO kunnen wij adviseren en kennis aanreiken, maar als je iets op het terrein ziet gebeuren, is dat veel overtuigender. Anderzijds hoop ik ook dat dit initiatief weerklank vindt bij het grote publiek.