Hilde De Wachter
Wie is Hilde?

Al mijn professionele activiteiten als senior consultant zijn een combinatie van duurzaamheid, duurzaam ondernemen, communicatie en landbouw. Deels werk ik als landbouwjournalist en verzorg ik communicatie en pr voor bedrijven, met insteek landbouw of duurzaamheid of beide. Daarnaast doe ik tijdelijke opdrachten voor lokale besturen. Zo ben ik momenteel klimaatambtenaar ad interim.

Wat is jouw band met klimaat?

Het is een persoonlijke interesse en meteen ook de reden waarom ik een opleiding milieu heb gevolgd. Het begrip ‘milieu’ is de laatste jaren veel breder geworden en de term ‘klimaat’ komt sterker naar voren. De klimaatverandering is een feit. Het boeit mij om te zien hoe bedrijven er zelf op inspelen om hun voetafdruk te reduceren en tegelijk performant te blijven. Mij interesseert niet het wat wollige groene kantje van klimaat, wel het ondernemerschap daarin. Tot voor enkele jaren geleden vonden mensen het vreemd als ik vertelde dat ik projecten deed zowel in klimaat en duurzaamheid, als in de landbouwsector. Vandaag vindt niemand dat nog bijzonder. ’t Is duidelijk dat er voor de landbouw veel uitdagingen zijn op dat vlak.

Waarom zit je in de jury van Dé Klimaatkoploper?

Omdat ik het wel interessant vind hoe landbouwbedrijven daar uitgesproken mee bezig zijn. Ze beseffen dat ze iets moeten doen om te kunnen blijven voortbestaan. En ook dat ze niet moeten wachten tot ze wettelijk verplicht worden, maar dat ze hun bedrijf wíllen aanpassen zodat het klimaatbestendiger wordt. Het gaat hier niet enkel over de reductie van emissies, maar over het aanpassen van de bedrijfsvoering, zodat je als bedrijf kan blijven bestaan. De landbouwer voelt ook als eerste de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, overstroming, hitte … Het interesseert mij om te weten waar die bedrijven mee bezig zijn. Hoe pakken ze dat aan, hoe zien ze dat zelf in hun ondernemerschap en vooral: hoe maken ze het verschil tegenover anderen die afwachten.

Op welke criteria ga jij jouw jury-oordeel baseren?

Wat voor mij altijd belangrijk is in klimaat en duurzaamheid is het langetermijndenken. Er zijn geen quick fixes. Bedrijven die echt hun bedrijfsvoering aanpassen zodat ze ook binnen vijf en tien jaar nog performant zijn en er in slagen om hun emissies te kunnen reduceren, daar kijk ik naar. Wat ik ook belangrijk vind is de visie op bodemkwaliteit en bodemstructuur. Ik vind het belangrijk dat ze ook aandacht hebben voor een vruchtbare bodem, omdat dat toch ook een basis is om op lange termijn te kunnen blijven boeren.

Wat hoop je dat Dé Klimaatkoploper kan bereiken?

Ik hoop dat Dé Klimaatkoploper doordat hij zichtbaar is, anderen zal inspireren. Dat anderen het gaan bekijken en denken: dat zouden wij ook kunnen proberen. Of dat ze een duidelijk beeld krijgen van wat ze anders kunnen aanpakken. Ik hoop vooral dat de winnaar, maar ook de andere genomineerden, inspiratie leveren zodat andere boeren op de kar springen. Iedereen moet hoe dan ook mee in het verhaal, en dan is het interessant om te zien hoe andere land- of tuinbouwers het op hun bedrijf hebben aangepakt.