Wat is geïntegreerd telen (IPM)?

Geïntegreerd telen is een methode waarbij alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd worden toegepast.

We hebben het ook wel over 'Integrated Pest Management' (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming. Zo wordt de schade aan planten onder de economische schadedrempel gehouden.

Hierbij kan je zowel biologische als chemische bestrijdingsmethodes gebruiken. De keuze gaat altijd naar producten met een zeer specifieke werking. Dit betekent: enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt. Voor de bestrijding van insecten zet je waar mogelijk natuurlijke vijanden in.

Geïntegreerd telen is verplicht sinds 2014. In dit dossier kom je meer te weten over volgende onderwerpen:

  • Teeltvrije strook langs waterlopen ook in IPM;
  • Aansluiting bij een OCI;
  • Voorbereiding van het IPM-dossier;
  • Checklists IPM voor alle sectoren;
  • Samenwerking met Vegaplan;
  • Wetgeving.