Aansluiten

Indien je geïnteresseerd bent in dit fonds kan je het toestemmingsformulier invullen en mailen naar het fonds gezondheidszorgen. Geef bij de aansluiting ook duidelijk je lidnummer en ondernemingsnummer door.

Aansluiten met meerdere ondernemingen? Dat kan, vul dan voor elke onderneming een apart toestemmingsformulier in.

Met het formulier geef je toestemming aan het FGBB om jouw gegevens in de Dimona-databank te consulteren.  Op basis van het aantal seizoenwerknemers dat vorig jaar aan de slag waren bij jou, wordt een voorstel tot premie opgestuurd.

Je aansluiting is definitief na betaling van de premie. Je ontvangt dan ook een bevestiging van aansluiting. 

Bij de start van de tewerkstelling

Bij de eerste tewerkstelling moet je voor elke seizoenarbeider twee documenten aan CM bezorgen:

  1. Ondertekening door seizoenarbeider - Aanvraag voor inschrijving
  2. Ondertekening door werkgever - 

CM Limburg
dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten
Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt

De dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten van CM volgt dit dan verder op. Heb je als werkgever concrete vragen, kan je altijd contacteren via onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 011 28 02 00
Fax: 011 28 00 41
E-mail: internationale.limburg@cm.be

Voor die seizoenarbeiders die het tweede jaar terugkeren als seizoenwerknemer bij dezelfde werkgever moeten deze documenten niet meer ingevuld worden.  Er moet enkel aan de CM gemeld worden dat de seizoenwerknemer opnieuw gestart is door zijn/haar naam, voornaam, rijksregisternummer en startdatum van tewerkstelling te mailen naar internationale.limburg@cm.be.

Bij ziekte of hospitalisatie

Na aansluiting bij het FGBB en het doorgeven van de gegevens van de seizoenwerknemers zal de CM de gele klevers van de seizoenwerknemer aan de werkgever bezorgen. De procedure voor het gebruik van de gele klevers is identiek aan de procedure voor Belgen

Sommige werknemers ontvangen geen gele klevers. Als er voor deze mensen onkosten gemaakt worden moet je deze rechtstreeks bezorgen aan CM Limburg. Schijf in dat geval heel duidelijk over welke werknemer het gaat met vermelding van BIS-nummer. 

Is je werknemer moeten langsgaan bij een arts en heeft hij/zij een attest voor verstrekte hulp ontvangen? Bezorg dit attest dan rechtstreeks aan CM Limburg en niet via een regionale brievenbus. 

Bij einde tewerkstelling

Het is belangrijk om bij beëindiging van het contract van de seizoenarbeider dit zo snel mogelijk door te geven via internationale.limburg@cm.be zodat zij het dossier kunnen afsluiten en de nodige info kunnen doorgeven aan de ziekteverzekering van het woonland.

Geef altijd naam, voornaam en bisnummer van de seizoenarbeider door en vermeld duidelijk de datum van stopzetting van de tewerkstelling. Wanneer de seizoenarbeider opnieuw tewerkgesteld wordt, volstaat het om opnieuw een melding te doen net zoals bij de beëindiging van de tewerkstellingsperiode.