Welke kosten komen in aanmerking?

Het FGBB heeft uitsluitend betrekking op de verzekering gezondheidszorgen (medische kosten, dokter, tandarts, consultatie ziekenhuis, medicijnen). Daarnaast is er ook een aanvullende verzekering opgenomen die de kosten bij opname in het ziekenhuis dekt.  

Het gaat dus NIET over ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen of een hospitalisatieverzekering.

De betrokken seizoenwerknemer zal alleen het remgeld moeten betalen, zoals dit ook voor Belgen geldt.

Periode waarvoor de verzekering geldt

De verzekerde periode is vanaf de eerste dag waarvoor de werkgever een DIMONA-aangifte gedaan heeft tot de zesde dag volgend op de dag waarvoor het laatst een DIMONA-melding is gebeurd.

Wanneer een seizoenwerknemer in de loop van het jaar voor meerdere korte periodes tewerkgesteld wordt in België,  kunnen er meerdere tijdsvakken van verzekering zijn.