Hoe je vrijstelling van accijnzen voor energie aanvragen?

Sinds 2005 hebben land- en tuinbouwers recht op accijnsvrijstelling voor professioneel verbruik van energieproducten. Vroeger was dit al het geval voor olieproducten en kon je een oliecontingent aanvragen. Ondertussen zijn de oliecontingenten vervallen en vervangen door een systeem waarbij ook aardgas en elektriciteit in aanmerking komen.

Daarnaast werd sinds 2022 een bijzondere accijns in het leven geroepen door de federale regering. De land- en tuinbouwsector in het algemeen is niet vrijgesteld van deze bijzondere accijns, maar de aardgas die in een WKK wordt gebruikt is wel vrijgesteld van deze bijzondere accijns.

Om van vrijstelling te genieten, moet je beschikken over een 'Vergunning energieproducten en elektriciteit'.

Veel land- en tuinbouwers betalen ten onrechte een federale energiebijdrage op de elektriciteit. Veelal hebben ze in het verleden wel een vrijstelling aangevraagd, maar in de praktijk blijkt dat die vaak niet meer toegepast wordt. Hou daarom jaarlijks in de gaten of deze energiebijdrage misschien opnieuw ten onrechte op je eindafrekening gefactureerd werd.

In dit onderwerp vind je onder meer een modelbrief die je naar je energieleverancier kan sturen om de vrijstelling aan te vragen.

> Toelichting aanvraag accijnsvrijstelling.

Verklarende nota “Vergunning “energieproducten en elektriciteit”

> Aanvraagformulier 

 

Samenwerking BB/KBC