50 jaar vakgroepwerking

In 2022 is het vijftig jaar geleden dat met vakgroepen werd gestart binnen Boerenbond. Dat kaderde in de herstructurering, die Boerenbond doorvoerde in 1972. Voordien waren zowel boeren als niet-boeren lid van de boerengilde. Door de herstructurering gingen de bedrijfsgilden puur beroepsgericht werken, terwijl de niet-land- of -tuinbouwers lid werden van Landelijke Gilden. Daarnaast kwam dan de structuur van de vakgroepen. Een jubileum vieren kan niet zonder even terug te kijken. Maar we staan vooral ook stil bij hoe de vakgroepen nu werken en blikken zelfs vooruit. De verschillende verhalen van vakgroepleden lees je hieronder.