Afbakeningslijn Diksmuide weer onder de loep

18 november 2022

De publieke raadpleging rond de startnota ‘Herziening afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide’ loopt van maandag 3 oktober tot maandag 5 december. Reageren kan via mail of per brief.

De startnota geeft meteen ook de start van de procedure mee om tot een ruimtelijk uitvoeringsplan te komen. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan legt uiteindelijk de contouren van het stedelijk gebied vast en eveneens wijzigingen binnen die contouren van bestemmingen. Bijvoorbeeld van agrarisch gebied naar industriegebied. Deze startnota kan je tot 5 december publiekelijk bekijken en je kan je opmerkingen geven.

Infomoment herbekijken

De provincie organiseerde een digitale vergadering op 20 oktober. Deze kan je hier herbekijken.

De startnota geeft onder meer aan waar er extra ruimte voor bedrijvigheid wordt onderzocht. Daarnaast wordt gekeken waar de gemeenschapsvoorzieningen, groenvoorzieningen, een stelplaats voor De Lijn, recreatie, waterbuffering en fietsverbindingen een plaats kunnen vinden.

Informatie

De informatie rond de inhoud van de documenten, de procedure, de reactiemogelijkheden en de infomomenten vind je hier.

Vragen? Contacteer Michiel.van.robaeys@boerenbond.be