Samenwerken tussen generaties

Op de meeste bedrijven zullen na een eerste overname opvolger en overdrager nog enkele jaren samen instaan voor de bedrijfsvoering en samen beslissingen nemen. Dit is een proces waarbij de verantwoordelijkheden doorheen de jaren verschuiven.

Zelden wordt voldoende stilgestaan bij hoe dit proces van samenwerken en overdracht van bevoegdheden nu werkelijk verloopt. Dan kan leiden tot conflicten en wrijvingen.

Vooraf goed bespreken hoe jullie de samenwerking op het bedrijf willen aanpakken is absoluut noodzakelijk.

Vraag begeleiding 

Heb je graag begeleiding bij deze gesprekken kan je onze consulenten uitnodigen. Zij zorgen er voor dat de gesprekken in goede banen geleid worden en alle onderwerpen besproken worden. Daarnaast bieden zij in de vorm van het nieuw ontwikkeld werkboek "geef je samenwerking kleur" ook een leidraad mee waarin de nodige handvaten en oefeningen opgenomen zijn die je helpen om na te denken over de verschillende aspecten die van belang zijn bij het vormgeven van een samenwerking tussen opvolger en overdrager.

Geef je samenwerking kleur

 Je kan natuurlijk ook alleen aan de slag met de brochure "geef je samenwerking kleur". Je kan deze downloaden op www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/samenwerken.

 

Leden

Advies 1/2 uur: gratis
Meerprijs perextra 1/2 uur: + 64 euro (excl. btw)***

*** Met een maximum totaalfactuur van 330 euro voor leden Boerenbond en Groene Kring