Openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen zoals aardgas- of waterleidingen (door Aquafin - Fluxys - …) gebeuren vaak op of door landbouwpercelen. Dat heeft gevolgen voor zowel de eigenaar als de gebruiker van die percelen. Ben jij zo’n eigenaar of gebruiker, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte.

In eerste instantie zal Boerenbond altijd proberen om de gevolgen voor land- en tuinbouwers te verlichten door te pleiten voor een alternatief tracé met minder nadelen voor land- en tuinbouw. Zijn de werken toch noodzakelijk, dan helpen duidelijke afspraken met zowel de opdrachtgever als de uitvoerder(s). Daarom heeft Boerenbond met de nutsbedrijven Aquafin, Elia, Fluxys, Air Liquide en TMVW/Farys zogenaamde protocolovereenkomsten afgesloten.

Deze protocolovereenkomsten regelen onder andere:
  •  de wijze waarop de aanleg gebeurt
  • de werkwijze van de aannemers
  • de wijze waarop het nutsbedrijf de plaatsbeschrijving voor de werken moet opstellen
  • de maatregelen om schade te voorkomen of te beperken
  • de wijze waarop van een eventuele schadevergoeding vastgesteld en geregeld wordt
  • de garanties voorzien voor latere gevolgschade
  • de maatregelen die de opdrachtgever moet treffen bij de voorbereiding, aanleg en het onderhoud van de leidingen op landbouwgronden
  • de communicatie over het verloop van de werken om mogelijke schade te beperken
  • de schadevergoedingsmodaliteiten

 

Stel ons je vraag: 

Heb je vragen over deze protocolovereenkomsten, neem dan gerust contact op met een consulent van Dienstbetoon Boerenbond of maak een afspraak om langs te komen op één van onze zitdagen.