Pachtovereenkomst

Wat moet je weten?

De pachtwet is een belangrijk instrument in de land- en tuinbouwsector. Maar bij de toepassing op het terrein stellen er zich soms problemen. Je kan bij ons terecht voor een antwoord op onder meer volgende vraagstukken:

  • Valt mijn overeenkomst onder de toepassing van de pachtwet?
  • Hoe bereken ik de pachtprijs?
  • Welke vergoedingen moet ik betalen bij opzegging van de pacht?
  • Hoe kan ik een pachtovereenkomst opzeggen?
  • Voor welke termijn kan ik een pachtovereenkomst afsluiten?
  • Wat is loopbaanpacht?

Waar moet een pachtovereenkomst aan voldoen?

Is je overeenkomst ook effectief een pachtovereenkomst? Dan voldoet ze aan elk van deze punten:

  • Er is een huurovereenkomst.
  • Het gaat om onroerende goederen.
  • Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf.
  • De verpachter moet toestemming geven.

Heb je hierover vragen? Dan helpen we je graag verder in je eigen provincie.