Vlaanderen steunt samenwerking rond duurzaam watergebruik

20 maart 2022

De VMM zoekt weer projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, kunnen een voorstel indienen.

Er wordt voluit gekozen voor waterbesparende samenwerkingsverbanden die effectief oplossingen aanreiken in gebieden met waterstress.

Circulair watergebruik maximaal aanmoedigen

“De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we elke druppel water in Vlaanderen moeten tellen. En best zelfs twee of meerdere keren. Met de Blue Deal willen we circulair watergebruik maximaal aanmoedigen en ondersteunen. Ik roep ondernemingen dan ook op om deze kans op steun met beide handen te grijpen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Na 3 oproepen blijft Proeftuinen droogte een succesvol financieringsprogramma, waaraan Vlaanderen ook in 2022 verder blijft bouwen. Net zoals bij de vorige oproepen steunt de Vlaamse Milieumaatschappij samenwerkingsverbanden van minstens drie partijen die de waterbeschikbaarheid verhogen door in een gezamenlijk project circulair watergebruik toe te passen. Water circulair gebruiken betekent: minder water gebruiken, de kwaliteit van het water afstemmen op de toepassing ervan en water waar mogelijk op een veilige manier opnieuw gebruiken.

Ook non-profit en overheidsbedrijven kunnen projecten indienen

Terwijl het samenwerkingsverband in vorige oproepen uit minstens drie private bedrijven moest bestaan, komen nu ook non-profit en overheidsbedrijven als volwaardige partner in aanmerking. Alle organisaties met een ondernemingsnummer kunnen subsidie aanvragen op voorwaarde dat ze binnen het gezamenlijke project water leveren of afnemen.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%. Enkel projecten die halverwege 2026 volledig afgerond kunnen zijn, komen in aanmerking voor steun.

Indienen van projectvoorstel in 2 fases

Het indienen van een projectvoorstel gebeurt in 2 fases. Samenwerkingsverbanden kunnen tot 30 mei van dit jaar een eerste beknopt voorstel indienen. Het definitieve voorstel moet op 7 september 2022 ingediend worden. Minister Demir maakt 5,5 miljoen euro vrij voor de projectoproep. Het beschikbare budget zal toegewezen worden aan de best gerangschikte projecten.

Het subsidieprogramma kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen circulair watergebruik ondersteunt en droogte en overstromingen tegengaat.

Alle informatie vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Leden van Boerenbond die ideeën hebben, verwijzen we graag door naar onze experte Gemma.Willems@boerenbond.be.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij