België officieel vrij van Blauwtong

6 juni 2023

België is vanaf 5 juni 2023 vrij van Blauwtong (BTV).

Het laatste geval van BTV serotype 8 (BTV8) in België dateert van februari 2021. Aangezien er de laatste 2 jaar bewaking werd verricht conform de Europese regelgeving en er geen gevallen van BTV8 meer geconstateerd werden, kon het FAVV dit voorjaar de Blauwtongvrije status aanvragen aan de Europese Commissie. Deze aanvraag werd goedgekeurd en de vrije status is van kracht vanaf 5 juni 2023. 

Verkeer van BTV-gevoelige dieren tussen lidstaten is sinds 21 april 2021 enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/6891. Hierin werd opgenomen dat er vanuit BTV-vrije lidstaten vrij verkeer is. Dit betekent dat vanaf vandaag dieren vanuit België naar alle andere lidstaten kunnen verzonden worden zonder bijkomende voorwaarden in verband met BTV.

Dieren afkomstig van lidstaten die niet vrij zijn van BTV moeten voldoen aan de algemene regels2. In de praktijk betekent dit meestal vaccinatie en een wachttijd. Lidstaten kunnen wel toestemming verlenen om BTV-gevoelige dieren, die niet voldoen aan deze algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. België zal slechts één versoepeling op de algemene regels hanteren:

“De dieren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV (voor alle serotypes die in de laatste 2 jaar werden gemeld in het land van oorsprong) met een PCR-test. De test wordt binnen de 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd (het poolen van de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten) en de dieren zijn gedurende ten minste 7 dagen vóór de datum van de verplaatsing individueel behandeld met een insecticide tegen aanvallen door de vector van het virus (Culicoïden).” 
Deze versoepeling geldt voor alle gevoelige diersoorten maar enkel voor dieren jonger dan 90 dagen.

Nederland was reeds vrij van BTV. Duitsland heeft eveneens de vrije status voor BTV verkregen voor gans het grondgebied. Het groothertogdom Luxemburg heeft nog geen vrije status. Ook Frankrijk blijft momenteel besmet met BTV8 en BTV4. Concreet betekent dit dus dat er vrij verkeer met Nederland en Duitsland mogelijk is. BTV-gevoelige dieren afkomstig van het groothertogdom Luxemburg en Frankrijk moeten echter voldoen aan de algemene regels voor BTV8 (en BTV4 in geval van Frankrijk) of de versoepeling die België hanteert. Ook voor de grensbeweiding zullen dezelfde regels gelden. 

Bron: DG Controlebeleid – FAVV