Stem ons naar een ARIA

15 november 2023

Onze projecten maken kans op het winnen van een ARIA (Agricultural and Rural Inspiration Award)! Help jij onze initiatieven aan de winst? Stemmen op jouw favoriete project kan nog tot 1 december.

Een ARIA zeg je? Jawel. Dit keer hebben we het niet over een zangstuk, maar over een 'Agricultural and Rural Inspiration Award'. Deze valt te winnen in een wedstrijd uitgeschreven door het EU CAP Network, een netwerkorganisatie van de Europese Commissie die informatie-uitwisseling over landbouw en landbouwbeleid tussen de Europese lidstaten wil bevorderen. Tijdens deze vijfde editie van de wedstrijd worden projecten die erin slagen om op innovatieve en duurzame wijze aan plattelandsontwikkeling te doen in de schijnwerpers gezet. Uit 92 inzendingen selecteerden experten 24 finalisten die kans maken op de hoofdprijs. Ook twee van onze eigen projecten zijn daarbij nog in the running.

Wie wint? Dat bepaal jij!  

Op 4 december culmineert de ARIA wedstrijd in een awardshow. Tijdens deze uitreikingsavond worden 4 winnaars gekozen, eentje per thematische categorie: slimme en concurrerende landbouw, milieubescherming, vaardigheden van belanghebbenden op het platteland en sociaaleconomisch weefsel van plattelandsgebieden. Een project wordt daarboven gelauwerd met een publieksprijs. Ook jij hebt dus een impact. Ga snel naar de stemmingspagina en bepaal mee wie de winnaar wordt! Wij duimen alvast voor onze favorieten hieronder.

dfd
Local energy for farmers and citizens

In Hal, een gehucht van Minderhout, verenigden zich 22 boeren en 40 burgers om samen HALNET op te richten. Onder begeleiding van het Boerenbond consulententeam richtten ze een coöperatie op die hen toeliet om samen te investeren in groene energie voor de buurt. Ze kochten zo een set van zonnepanelen aan en installeerden recent zelfs een opslagbatterij voor de elektriciteit die ze opwekken. De opgewekte energie wordt door landbouwers rechtstreeks gebruikt op hun bedrijf. Burgers winnen terug door de uitbetaling van hun aandeel van de winst van de coöperatie, die elk jaar minimum 4% bedraagt. Ook de toekomst zien de HALNETters groot. Na samen te investeren in groene energie, bekijken boeren en burger nu of uit die energie nog verder munt te slaan valt. Door in de vorm van een energiegemeenschap elektriciteit aan elkaar te verkopen, willen ze nog efficiënter worden op vlak van energieverbruik. Samenwerking is absoluut troef in deze opstelling, waarbinnen landbouwers actief hun rol opnemen in de lokale gemeenschap en ervoor zorgen dat winsten die behaald worden rechtstreeks terugvloeien naar die gemeenschap.

Treated wastewater for sub-irrigation

Nu zomers steeds droger worden, wordt water hoe langer hoe meer een bijzonder kostbaar goed. Dat moet je een landbouwer vandaag niet vertellen. Nu het niveau van het grondwater gestaag zakt, is de nood aan irrigatie hoog. Maar waar komt dat water dan vandaan? In Kinrooi testen Boerennatuur Vlaanderen, Bodemkundige Dienst van België, VUB en Aquafin  het hergebruik van afvalwater op landbouwpercelen via sub-irrigatie. Afvalwater uit de buurt wordt eerst gezuiverd en behandeld, zodat het veilig is voor gebruik op landbouwpercelen waar voedselgewassen worden geteeld. Dat water wordt nadien op het perceel aangevoerd via een drainagesysteem. De leidingen van het afvoersysteem worden met andere woorden omgekeerd ingezet: waar het water er normaal gesproken door wegloopt, worden de buizen nu net gebruikt om water in de grond te laten lopen. Op deze manier wordt het water gerecycleerd als aanvulling van het grondwater en voor de groei van de gewassen. Naast de impact op het grondwaterpeil wordt in dit proefproject ook de bodem- en waterkwaliteit nauwlettend gemonitord.

Sub-irrigatie