We hebben eerder al gemeld dat sinds 1 januari 2023 de bedienden, die werken in de land- en tuinbouw, toegevoegd zijn aan het Paritair Comité voor de land- en tuinbouw.

Dit is heel belangrijk. Dit heeft voor gevolg dat wij in de komende sociale onderhandelingen ook afspraken kunnen maken die gelden voor de bedienden. We hebben ondertussen al heel wat aspecten geregeld. Zo hebben wij voorzien dat de bedienden op hetzelfde ogenblik als de arbeiders, namelijk in december, ecocheques zullen ontvangen. Vroeger was dat in juni. De referteperiode is ook identiek: voor de komende ecocheques, houden wij rekening met de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de bedienden pas vanaf 1 januari 2023 overgekomen zijn naar ons Paritair Comité.

Voor een bediende die uit dienst is gegaan voor 31 december 2022 kan het Sociaal Fonds niets doen. In de vroegere regeling van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC200) diende de werkgever bij een beëindiging van de overeenkomst de ecocheques zelf toe te kennen. We zitten nu in een overgangsjaar omdat onze sociale fondsen pas bevoegd zijn vanaf het begin van dit jaar. Alle werkgevers zullen in het begin van de maand december een lijst ontvangen van het Sociaal Fonds met het bedrag aan ecocheques per bediende. Indien er een naam van een bediende ontbreekt of wanneer het bedrag mogelijks te laag is, neem je best contact op met het bevoegde fonds.

Het is nog belangrijk te vermelden dat ecocheques verplicht zijn. Het maximale bedrag is 250 euro. Dit geldt voor een bediende die gedurende 12 maanden voltijds heeft gewerkt. Bij een beperkter aantal maanden of bij een deeltijdse tewerkstelling, wordt het bedrag verminderd. Het is mogelijk om het voordeel van de ecocheques om te zetten in een ander voordeel, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques. Die omzetting moet op ondernemingsvlak vastgelegd zijn in een CAO. Dit moet voor 18 oktober worden gemeld aan het Sociaal Fonds. In het geval dit niet gebeurd is, worden de ecocheques besteld en is een annulering niet meer mogelijk.                    

Als werkgever moet je niets doen!

Het Sociaal Fonds berekent in de maand november het bedrag aan ecocheques waarop elke werknemer recht heeft. Er gebeurt een bestelling voor zover het bedrag per werknemer en per jaar 10 euro of meer bedraagt. Wanneer er minder dan 10 euro kan worden toegekend, worden de ecocheques omgezet naar een premie die de werkgever moet uitbetalen. Het bedrag dient wel met 50% verhoogd te worden en uitbetaald met het loon van december. We hebben voor de ecocheques een exclusiviteitsakkoord afgesloten met Edenred. Er wordt een ecocheque-kaart aangemaakt voor de werknemers die nog niet in het bezit zijn van zo’n kaart. Een kaart kost 5 euro. Het is belangrijk dat elke bestelling via het sociaal fonds verloopt. Als werkgever hoef je niets te doen. Het is goed dat er een identieke procedure geldt voor de arbeiders en de bedienden en dat de toekenning van de cheques in december gebeurt.   

Bron: Boerenbond.