Zestien kandidaten voor nieuwe LEADER-gebieden

8 maart 2023
fvf

Zestien gebiedscoalities meldden zich aan voor een erkenning tot LEADER-gebied. Veertien kandidaat-LEADER-gebieden waren eerder al een LEADER-gebied. Er zijn ook twee nieuwe kandidaat-LEADER-gebieden: één in West-Vlaanderen en één in Vlaams-Brabant.

De definitief goedgekeurde LEADER-gebieden worden bekend gemaakt in het najaar 2023.

De zestien kandidaat LEADER-gebieden zijn:

 1. Westhoek
 2. Noord-West-Vlaanderen (nieuw)
 3. Midden-West-Vlaanderen
 4. Meetjesland – Leievallei
 5. Vlaamse Ardennen
 6. Waasland
 7. Pajottenland
 8. Dijleland (nieuw)
 9. Hageland
 10. MarkAante Kempen plus
 11. Kempen Oost
 12. Kempen Zuid
 13. Limburgse Kempen
 14. Maasland
 15. Haspengouw zuidoost
 16. Haspengouw zuidwest
Procedure van de erkenning

Op 3 november 2022 lanceerde Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de Vlaamse provincies de oproep voor LEADER-gebieden en lokale actiegroepen.

Kandidaat Lokale Actiegroepen moesten tegen 15 februari 2023 een ontwerpversie van de lokale ontwikkelingsstrategie bezorgen aan de provincie of provincies waar hun kandidaat-LEADER-gebied ligt. Die strategie omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft de acties die de Lokale Actiegroep wil uitvoeren om de lokale noden en uitdagingen aan te pakken.

In najaar 2023 volgt definitieve erkenning

Binnen maximaal 6 weken na indiening geeft een technische werkgroep een advies over de kandidatuur. De kandidaat lokale actiegroepen kunnen op basis daarvan hun strategie bijwerken. De definitieve versie moet ten laatste op 31 mei ingediend zijn bij de Vlaamse Landmaatschappij. De erkenning van de nieuwe LEADER-gebieden gebeurt in het najaar van 2023.

Na de erkenning ​ van de nieuwe LEADER-gebieden, kunnen de lokale actiegroepen hun strategie tot en met 2027 uitvoeren. Ze krijgen daarvoor middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, aangevuld met middelen van Vlaanderen en de provincies.

Bron: VLM.

hnh