Wissel van de wacht bij provinciaal bestuur

24 maart 2023

Op 16 januari schoot het nieuwe provinciaal bestuur Boerenbond West-Vlaanderen uit de startblokken met de installatievergadering. Het bestaat uit vertegenwoordigers uit de West-Vlaamse regioraden en is daarmee de hoogste provinciale structuur met betrekking tot horizontale thema’s zoals water, ruimtelijke ordening, plattelandsbeleid of andere onderwerpen die inspelen op het landbouwgebeuren.

Vanuit een inzicht op de West-Vlaamse landbouwimpact van diverse voorstellen en standpunten adviseert het provinciaal bestuur het Hoofdbestuur. Inzake provinciale aangelegenheden neemt het (ook op vraag van de regioraden) eigen regiostandpunten in die worden vertaald en verdedigd in allerlei adviesorganen, werkgroepen, stakeholdersgroepen en politieke contacten.

Onder de provinciale bestuursleden treffen we een mooie spreiding over zowel de verschillende regio’s, de verschillende landbouwsectoren als verschillende leeftijden, zodat het debat en het evenwicht in meningen tot sterke adviezen leiden.