Wijziging gebiedstype

23 mei 2023

De afstroomzone A0_VL05_75 op het grondgebied van Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Lebbeke, Opwijk en ook kleine delen van Buggenhout en Merchtem kleurde bij de nieuwe gebiedstype-indeling 2023-2024 van groen naar rood. Er liggen in deze afstroomzone geen meetpunten om de oppervlaktewaterkwaliteit naar nitraten te beoordelen.

Omdat naast oppervlaktewater ook de kwaliteit van het grondwater bepalend is voor de gebiedstype-indeling was het in deze regio van belang de grondwatermeetpunten goed op te volgen. Voor de beoordeling van nitraten ten gevolge van landbouw worden enkel de resultaten van de bovenste filter meegenomen. Deze zit afhankelijk van de grondsoort op 3 tot soms meer dan 10 meter diep.

Gebiedstype van 0 naar 3

Toen afgelopen winter het gebiedstype wijzigde van 0 naar 3 trok de bedrijfsgilde van Buggenhout-Lebbeke aan de alarmbel. Samen met regioconsulente Jasmien werd gekeken naar de oorzaak van het drastisch wijzigen van gebiedstype. Uiteindelijk bleek het hoge gemiddelde gehalte aan nitraat in het grondwater toe te schrijven aan voornamelijk één meetpunt, gelegen langs de Rijksweg in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De omliggende landbouwers werden hierover gecontacteerd en geïnformeerd.

Een tijdelijke opslag van stalmest op de graanstoppel, een tijdelijke opslag van ruwvoeders of slechte opname van de toegediende meststoffen in de afgelopen droge jaren, het zijn allemaal mogelijke oorzaken van deze overschrijding.

Nadat de omliggende landbouwers werden gecontacteerd hoopt de bedrijfsgilde van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tijdig feedback te krijgen over de evolutie van het meetpunt om zo kort op de bal te kunnen spelen. Het is echter niet evident om het nitraatgehalte in grondwater snel te doen dalen. Toch hangt voor veel lokale land- en tuinbouwers de nodige bemestingsruimte voor het telen van de gewassen hiervan af, naast nog een resem andere maatregelen.

Ervaar je zelf problemen met bepaalde meetpunten aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met je consulent of bedrijfsgilde.

Bron: Boerenbond.