Cartier

“Wij willen evolueren naar een CO2-neutraal bedrijf”

13 september 2023

De oplettende lezer heeft zeker al gemerkt dat er bij de deelnemerslijst van Dag van de Landbouw twee Arendonkse bedrijven staan met een naam die wel heel erg gelijkend is. De Kruisberghoeve is het akkerbouwbedrijf van de familie de Cartier. NV De Kruisberg is een apart bedrijf, weliswaar gegroeid uit het akkerbouwbedrijf, dat zich specialiseert in het composteren van groenafval en het spoelen van allerlei landbouwproducten. Beide bedrijven doen mee aan Dag van de Landbouw: het ene als boerderij, het andere als ketenpartner. Zo maken ze nog maar eens duidelijk dat land- en tuinbouw schakels zijn in een grotere keten. De leiding van dit familiale landbouwbedrijf is in handen van twee broers: Stéphane en Paul de Cartier. Zij namen het bedrijf over van hun vader.

Op de Kruisberghoeve teelt de familie de Cartier akkerbouwgewassen op 450 ha. “Ongeveer de helft van ons areaal zijn aardappelen”, vertelt Stéphane de Cartier. Hij kwam een viertal jaar geleden bij in het bedrijf. Zijn broer Paul werkt er al 10 jaar. “Naast de aardappelen telen we hier ook uien, mais, wortelen en suikerbieten. Dit jaar hebben we bij wijze van experiment ook 15 ha vezelhennep gezet. Die moet terechtkomen in isolatiematerialen voor de bouw.” Verder wordt er hier ook 20 ha brouwgerst geteeld, voor een mooi lokaal product. “Ik heb nog een tweede broer, en hij heeft in Turnhout een brouwerij: Het Nest. Natuurlijk hebben zij in hun brouwerij meer dan 20 ha brouwgerst nodig om een heel jaar te kunnen brouwen. Maar onze gerst wordt enkel gebruikt om een specifiek lokaal bier te brouwen. Een sterk verhaal zowel voor Het Nest als voor de Kruisberghoeve.”

Precisielandbouw

De broers kunnen bij de akkerbouwtak rekenen op drie vaste medewerkers. “Wanneer het nodig is, kunnen zij ook ingeschakeld worden in de wasserij. Maar grotendeels werken zij dus in de landbouw.” Daar is werken volgens de principes van precisielandbouw zeer belangrijk. “Zo hebben we onder andere een spuit die 97,5% driftreducerend is en waarbij de doppen gps-gestuurd werken. Daarmee reduceren wij de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wij gebruiken. Ook onze meststofstrooier werkt op gps. Die wordt bediend via taakkaarten die we op hun beurt konden maken op basis van dronegegevens en satellietbeelden. Zo kunnen we onze meststofstrooier heel gericht aansturen en op die manier het gebruik van kunstmest sterk verminderen.”

Dichter bij de natuur

“Op termijn willen we nog dichter bij de natuur gaan boeren. Wij hebben nu bijvoorbeeld plannen om minder water te gebruiken. We zijn al bezig met peilgestuurde drainage en ook de aanleg van een groot waterbassin staat op de planning. Daarin willen we in de winter meer regenwater opvangen dat we dan in de zomer kunnen gebruiken. Zo moeten we minder grondwater oppompen. Ook willen we evolueren naar een CO2-neutraal bedrijf. De hennepteelt past daarin. Hennep is een gewas dat veel CO2 opneemt en die ook vasthoudt. Dat zijn zaken waar we naartoe willen werken.”

Dat hij in de landbouw terecht zou komen, daar heeft Stéphane nooit over getwijfeld. “Ik kan niet zeggen waarom ik dit zo graag wilde doen, want het is altijd iets vanzelfsprekends geweest. Ik heb mijzelf nooit ergens anders ingebeeld dan hier in dit bedrijf. De starterscursussen type A en B die ik volgde, zorgden ervoor dat ik ook de nodige kennis had om goed te kunnen starten in de landbouwsector.”

Cartier
Cartier
Op maat van de klant

“Ik ben ervan overtuigd dat het grote publiek ons bedrijf best interessant kan vinden, wanneer ze ontdekken wat we hier allemaal doen. Denk maar aan onze compostering. Wij maken van groenafval een natuurlijke meststof. Ook dat past trouwens in het plaatje van werken met de natuur en het is ook mooi om te zien voor het grote publiek.”

“Ook de groentewasserij is zeker de moeite waard. Vader is daarmee begonnen in de vroege jaren 90. We wilden een product kunnen leveren van topkwaliteit en daar hadden we het meeste vat op wanneer we het wassen zelf in handen zouden nemen. Onze activiteit is vrijwel meteen hard beginnen uitbreiden. Eens de fabrieken doorhadden dat wij konden wassen, zijn zij met bijkomende vragen gekomen, bijvoorbeeld snijden, sorteren op dikte en lengte enzovoort. Geleidelijk aan hebben wij ons machinepark uitgebreid, telkens met nieuwe machines om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. Daarna zijn we – ook op vraag van de fabriek – gestart met het aankopen van wortelen bij andere boeren. Wij wassen en verwerken die dan op vraag van onze klant.”  

Hopelijk krijgen mensen meer begrip voor wat wij doen, wanneer ze het zelf zien.

Dag van de Landbouw

Tijdens Dag van de Landbouw, aanstaande zondag, zijn bezoekers van 10 tot 18 uur welkom op zowel het landbouwbedrijf als De Kruisberg. “We hebben een rondleiding uitgestippeld. Op de meest interessante plaatsen zullen bezoekers vragen kunnen stellen aan onze medewerkers die daar dag in dag uit aan de slag zijn. Zij kunnen vragen beantwoorden en vertellen over hun werk.”

“We doen mee aan Dag van de Landbouw omdat we trots zijn op ons bedrijf. Iedereen mag ook zien wat er hier gebeurt. Ik voel af en toe dat de buitenwereld en de landbouwwereld elkaar niet goed begrijpen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wat wij hier doen ook heel mooi is voor mensen die weinig of niks kennen van de sector. Hopelijk zullen mensen wat meer begrip krijgen voor wat wij doen, wanneer ze het met eigen ogen kunnen zien, en wanneer ze ons verhaal uit onze mond kunnen horen.”

(i) www.dagvandelandbouw.be

Bedrijfsfiche

  • Kruisberghoeve
  • Stéphane en Paul De Cartier
  • Akkerbouw: Aardappelen, uien, suikerbieten, mais, wortelen, brouwgerst, hennep
  • Groentewasserij en composteringsbedrijf NV De Kruisberg
  • Locatie: Arendonk (Antwerpen)