Werkateliers klimaatgordel

16 februari 2023

Het complex project De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van het Antwerpse haventracé realiseren. De bereikbaarheid van de haven van Antwerpen zal hierdoor verbeteren en het doorgaand verkeer zal zo veel mogelijk om de stad worden geleid.

Naast de infrastructurele projecten wordt er binnen het complex project ook onderzocht hoe de kwaliteiten van de omgeving duurzaam versterkt en klimaatrobuust kunnen worden uitgebouwd. Hierbij onderzoekt men de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatgordel om de opvang en opslag van CO2-emissies te realiseren. Daarnaast zet men in deze klimaatgordel ook in op meer ruimte voor biodiversiteit en een versterking en verbinding/ontsnippering van het ecologisch netwerk, toekomstbestendige landbouw en een veerkrachtig watersysteem.

Men organiseert nu werkateliers waarin verder in detail de uitwerking van deze klimaatgordel zal worden besproken. Tijdens deze werkateliers vragen zij input omtrent aandachtspunten en kansen voor thema’s zoals regenwater, grondwater, biodiversiteit, landbouw, erfgoed en de relaties binnen en tussen de grote natuurgebieden in de verschillende deelgebieden. Ze gaan ook in op de stand van zaken van het onderzoek dat voor de betrokken gebieden al gedaan is.

Vanuit Boerenbond volgen we het complex project al van in het begin op. De voorziene klimaatgordel in een ruime perimeter rond het traject bevat ook landbouwgebied. We vinden het daarom belangrijk dat in de werkateliers ook de stem van de landbouwsector aanwezig is.

  • Het werkatelier klimaatgordel Noord vindt plaats op 28 februari van 18.45 tot 21.30 uur in Zaal Jos, Kerkstraat 89, Stabroek. In het werkatelier klimaatgordel Noord kijkt men verder in detail naar de gebieden van de Polder van Stabroek en de Opstalvallei, Brecht en Wuustwezel en het Fort van Brasschaat en de Kaartse Beek.

Het werkatelier klimaatgordel Zuid vindt plaats op 8 maart van 18.45 tot 21.30 uur in Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Tijdens dit werkatelier zal men verder in detail kijken naar de gebieden van de Zwanebeek en Schildestrand, het Klein Schijn en de Laarse Beek.

Inschrijven op www.denieuwerand.be/agenda